Θέσεις Εργασίας

Θέση εργασίας συνοδού στη Ρόδο

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν Συνοδό πεδίου στο νησί της Ρόδου στο πλαίσιο του προγράμματος «ACCOMMODATION AND SERVICES TO ASYLUM SEEKERS AND BENEFICIARIES OF INTERNATIONAL PROTECTION IN GREECE» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική
Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και δύο συστατικές επιστολές έως την Πέμπτη 12/12/2019.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Φαρσί σε Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη

Στα πλαίσια του προγράμματος που επιχειρεί η ΑΡΣΙΣ υπό την χρηματοδότηση  toy ‘’Directorate General Migration and Home Affairs of the European Commission (DG HOME)”, Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη προκηρύσσουν μία νέα θέση εργασίας Διερμηνέα Φαρσί.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα με πιθανότητα 6μηνης ανανέωσης.

Θέση: Διερμηνέα Φαρσί – Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Άριστη γνώση: Φαρσί.
  • Άριστη γνώση Ελληνικών.

Προκήρυξη θέσης εργασίας ψυχολόγου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: AM1894
Ημερομηνία: 04/12/2019

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες προκηρύσσει 1 νέα θέση ψυχολόγου.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας ΠΕ
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
  • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε συναφές αντικείμενο
  • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Θέσεις εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού, Ψυχολόγου, Παιδαγωγού και Επιμελητή στο Safe Zone Θήβας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο, Παιδαγωγό και Επιμελητή στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στη Θήβα, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com έως την Πέμπτη 12/12/2019 Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν, αντίγραφο πτυχίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος (για τον Κοινωνικό Λειτουργό και τον Ψυχολόγο), βεβαίωση εγγραφής στον ΣΚΛΕ (για τον Κοινωνικό Λειτουργό) και δύο συστατικές επιστολές.

Προκήρυξη θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στη Σάμο στο πλαίσιο του προγράμματος Accommodation and Services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς για το νησί της Σάμου στο πλαίσιο του προγράμματος «ACCOMMODATION AND SERVICES TO ASYLUM SEEKERS AND BENEFICIARIES OF INTERNATIONAL PROTECTION IN GREECE» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφα τίτλου σπουδών, βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ και δύο συστατικές επιστολές έως  την Παρασκευή 06/12/2019.