Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού για το S/Z Ριτσώνας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στη Ριτσώνα, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com έως την Τετάρτη 29/01/2020 Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν, αντίγραφο πτυχίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση εγγραφής στον ΣΚΛΕ και δύο συστατικές επιστολές.

Προκήρυξη για τη θέση υπεύθυνου αποθήκης στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Υπεύθυνο Αποθήκης στην Αθήνα στο πλαίσιο των προγραμμάτων «ESTIA II: RENTAL ACCOMMODATION SCHEME FOR ASYLUM SEEKERS» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και «SUPPORTING THE GREEK AUTHORITIES IN MANAGING THE NATIONAL RECEPTION SYSTEM FOR ASYLUM SEEKERS AND VULNERABLE MIGRANTS (SMS)» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG HOME) μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΙΟΜ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφο πτυχίου και δύο συστατικές επιστολές έως την Δευτέρα 27/01/2020.

Προκήρυξη θέσης συνοδού με γνώση Κιρμαντζί και Αραβικών για το πρόγραμμα Estia II στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν Συνοδό πεδίου με γνώσεις Κιρμαντζί και Αραβικών στην Αθήναστο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA II: RENTAL ACCOMMODATION SCHEME FOR ASYLUM SEEKERS” το οποίοχρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική
Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και δύο συστατικές επιστολές έως την Δευτέρα 27/01/2020.

Προκήρυξη δύο θέσεων διερμηνέων Φαρσί για το πρόγραμμα Estia II στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά δυο (2) Διερμηνείς με γνώσεις Φαρσί για την Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA II: RENTAL ACCOMMODATION SCHEME FOR ASYLUM SEEKERS” το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Συστατικές Επιστολές  έως  την Δευτέρα 27/01/2020.

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Επιμελητή-Συνοδού στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων  προκηρύσσει 1 νέα θέση εργασίας Επιμελητή/Συνοδού για τη στελέχωση του προσωπικού της  στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη.

Το Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο αποτελεί Δομή φιλοξενίας για ευάλωτες οικογένειες που έχουν υποβάλλει αίτημα διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.  Λειτουργεί με τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ΑΡΣΙΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Thessaloniki» που υλoποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

«Θέση Επιμελητή-Συνοδού», Πλήρους Απασχόλησης