Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Υπευθύνου Οικονομικών για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 1 νέα θέση Υπευθύνου Οικονομικών για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Υπευθύνου Οικονομικών Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε συναφές αντικείμενο (οικονομική διαχείριση, λογιστήριο)
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Προκήρυξης θέσης Φροντιστή στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) Φροντιστή (Αθήνα) στο πλαίσιο του προγράμματος «PROVISION OF ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE»το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως τις 28/03/2019.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Συντονιστή Πεδίου για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στη Δράμα

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Συντονιστής Πεδίου για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στη Δράμα.

Θέση Συντονιστή Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ, Ψυχολογίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων κλπ.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 3 ετών σε συναφές αντικείμενο (σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών ή σε συντονισμό προγράμματος)
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Προκήρυξη θέσεων κοινωνικών λειτουργών σε Χίο, Σάμο, Λέρο (LEDU)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Κοινωνικούς Λειτουργούς για το πρόγραμμα «PROVISION OF ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE» στη Χίο, στη Σάμο και στη Λέρο (στο κέντρο μη τυπικής εκπαίδευσηςLEDU) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Προκήρυξη μίας θέσης ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Συμβουλευτική
 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 • Ομάδες υποστήριξης των εξυπηρετούμενων του προγράμματος
 • Τήρηση αρχείου (κοινωνικά ιστορικά, έντυπα ατομικών και ομαδικών συνεδριών, αναφορές)
 • Επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στην πόλη
 • Συμμετοχή στη δημιουργία δράσεων με στόχο τη διάχυση του προγράμματος στην τοπική κοινότητα