Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης Διερμηνέα Αραβικών για τη στελέχωση του Safe Zone για ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά στη Δράμα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 1 θέση Διερμηνέα/Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή Αραβικών πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια της πρόσληψης θα είναι έως τις 30/6/2019, με πιθανότητα ανανέωσης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Γνώση Αραβικών.
 • Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
 • Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.

Προκήρυξη μίας θέσης υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO officer) στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία θέση υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO officer) στη Θεσσαλονίκη.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι ως τις 31/12/2019.

Απαραίτητα προσόντα:

 • πτυχίο νομικής
 • άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • άριστες γνώσεις πληροφορικής
 • πιστοποίηση DPO 
 • εξειδίκευση και εμπειρία σε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών (φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά και βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένα υγείας ή που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό)
 • εργασιακή εμπειρία με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
 • Εμπειρία εργασίας σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα
 • Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Προκήρυξη θέσης εργασίας κοινωνικού λειτουργού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ:AM1327
Ημερομηνία: 17/05/2019

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο προκηρύσσει 1 νέα θέση κοινωνικού λειτουργού

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση κοινωνικού λειτουργού  πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ,
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ενός έτους σε συναφές αντικείμενο
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Προκήρυξη της ΑΡΣΙΣ για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού για Δομή Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κόνιτσα Ιωαννίνων (Ήπειρος)

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού / Κοινωνικού Επιστήμονα για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ήπειρο.

Περιγραφή Θέσης:

Είναι υπεύθυνοι για την εκτίμηση και τη διαχείριση των κοινωνικών και προνοιακών αναγκών των φιλοξενουμένων, την υποστήριξη των σχέσεων των φιλοξενούμενων, την ανάπτυξη του κοινωνικού τους δικτύου καθώς και για τη συνεργασία με την κοινότητα.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Φαρσί στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καβάλας

Στα πλαίσια του προγράμματος “Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites”, η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καβάλα προκηρύσσει 1 νέα θέση εργασίας Διερμηνέα Φαρσί.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα με πιθανότητα 6μηνης ανανέωσης.

Θέση: Διερμηνέα Φαρσί – Πλήρους απασχόλησης