Θέσεις Εργασίας

Θέση εργασίας ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης σε Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Ψυχολόγο, πλήρους απασχόλησης, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, η οποία είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και του The Home Project.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική
Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφα τίτλων σπουδών και δύο συστατικές επιστολές έως την Τετάρτη 30/09/2020.

Προκήρυξη Θέσης εκπαιδευτικού για τη Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει μια (1)  Θέση Εκπαιδευτικού για τη Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», το οποίο αποτελεί κομμάτι του προγράμματος “Asylum and Migration” Programme in Greece, και χρηματοδοτείται από τα EEA Grants 2014-2021, σε συνεργασία με την Human Rights 360 και την ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε. 

Η θέση διαρκεί 2 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης και αφορά πενθήμερη οκτάωρη εργασία (σύνολο ωρών: 40)

Ως επιθυμητή ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2020. 

Θέση εργασίας μερικής απασχόλησης Επιμελητή Καθαριότητας στην Εστία Προσφύγων.

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 1348/20

Ημερομηνία: 22/09/2020

Προκήρυξη θέσης μερικής απασχόλησης Επιμελητή/τριας Καθαριότητας στην Εστία Προσφύγων / ESTIA II: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία (MIS 5070680)

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 νέα θέση μερικής απασχόλησης Επιμελητή/τριας Καθαριότητας στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος. 

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι δίμηνη, με δυνατότητα ανανέωσης έως 31/12/2020.

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης Επόπτη Στέγασης στη Χίο.

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 1345/20

Ημερομηνία: 22/09/2020

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 νέα θέση πλήρους απασχόλησης Επόπτη Στέγασης στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος. 

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι δίμηνη, με δυνατότητα ανανέωσης έως 31/12/2020.

Προκήρυξη Θέσης Οικονομικής Διαχείρισης/Διοικητικής Υποστήριξης (μερικής απασχόλησης) για την υποστήριξη του έργου REACT-Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki.

Η ΑΡΣΙΣ -Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Οικονομικής Διαχείρισης/Διοικητικής Υποστήριξης (Financial/ Admin assistant).

Θέση Διοικητικού/Οικονομικού διαχειριστή μερικής απασχόλησης:

Περιγραφή θέσης εργασίας: