Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Παιδαγωγού/Εκπαιδευτικού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

Αλλαγή ημερομηνιών των συνεντεύξεων: Τρίτη 23/10 και Τετάρτη 24/10.

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  «Φρίξος» της Άρσις στην Αλεξανδρούπολη  προκηρύσσει 1 νέα θέση Παιδαγωγού/Εκπαιδευτικού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2018, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Μερικής απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. (Εκπαιδευτικοί, Παιδαγωγοί, Φιλόλογοι)
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

Προκήρυξη θέσης εργασίας «Ψυχολόγου με ειδίκευση στη σχολική ψυχολογία ή στην ειδική αγωγή» στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας «Ψυχολόγου με ειδίκευση στη σχολική ψυχολογία ή στην ειδική αγωγή»  πλήρους απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη. Θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Περιγραφή Θέσης:
Ψυχολογική και εκπαιδευτική υποστήριξη στους εξυπηρετούμενους του Κέντρου Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ. 

Προκήρυξη 2 θέσεων νυχτερινών φροντιστών στο Σπίτι της ΑΡΣΙΣ – Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών και Εφήβων σε κίνδυνο

Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣΞενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών και Εφήβων σε κίνδυνο που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει 2 νέες θέσεις  Φροντιστών – Επιμελητών νυχτερινής βάρδιας (Γενικών Καθηκόντων)

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή – Επιμελητή  μερικής απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων
 • Εμπειρία σε συναφή θέση για 1 έτος
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

Προκήρυξη θέσης ψυχολόγου στο Σπίτι της ΑΡΣΙΣ – Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών και Εφήβων σε κίνδυνο

Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ – Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών και Εφήβων σε κίνδυνο που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει 1 νέα θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ  Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας ΠΕ,
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.

Προκήρυξη θέσεων εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Support to refugees and migrants in Greece through an integrated multi-sector response»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 3 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 3 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Support to refugees and migrants in Greece through an integrated multi-sector response». Το πρόγραμμα  θα υλοποιηθεί στην Ήπειρο στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων στον Κατσικά, τα Δολιανά και τη Φιλιππιάδα, σε συνεργασία με την ASB και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αριθμό Συμφωνίας Χρηματοδότησης ECHO/-EU/BUD/2018/01001.