Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη 16 θέσεων εργασίας για Δομή Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κόνιτσα Ιωαννίνων (Ήπειρος)

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσει θέσεις εργασίας για την υποστήριξη Δομής Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, έως 31 Οκτωβρίου 2018.

Θέσεις Εργασίας:

10 Κοινωνικοί φροντιστές
2 Κοινωνικοί λειτουργοί / κοινωνικοί επιστήμονες
1 Ψυχολόγος
1 Δικηγόρος
2 Παιδαγωγοί

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην περιγραφή της θέσης εργασίας.

Ηλεκτρονική Φόρμα: https://goo.gl/forms/Tu7WOZKOwTDs9G8D3

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη θέσης Φροντιστή / Επιμελητή (Γενικών Καθηκόντων) για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Βόρειο Ελλάδα.

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Φροντιστή / Επιμελητή (Γενικών Καθηκόντων) για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Βόρειο Ελλάδα.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Φρονιστή / Επιμελητή πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Εμπειρία σε συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Παιδαγωγού/Εκπαιδευτικού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

Αλλαγή ημερομηνιών των συνεντεύξεων: Τρίτη 23/10 και Τετάρτη 24/10.

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  «Φρίξος» της Άρσις στην Αλεξανδρούπολη  προκηρύσσει 1 νέα θέση Παιδαγωγού/Εκπαιδευτικού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2018, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Μερικής απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. (Εκπαιδευτικοί, Παιδαγωγοί, Φιλόλογοι)
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

Προκήρυξη θέσης εργασίας «Ψυχολόγου με ειδίκευση στη σχολική ψυχολογία ή στην ειδική αγωγή» στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας «Ψυχολόγου με ειδίκευση στη σχολική ψυχολογία ή στην ειδική αγωγή»  πλήρους απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη. Θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Περιγραφή Θέσης:
Ψυχολογική και εκπαιδευτική υποστήριξη στους εξυπηρετούμενους του Κέντρου Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ. 

Προκήρυξη 2 θέσεων νυχτερινών φροντιστών στο Σπίτι της ΑΡΣΙΣ – Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών και Εφήβων σε κίνδυνο

Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣΞενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών και Εφήβων σε κίνδυνο που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει 2 νέες θέσεις  Φροντιστών – Επιμελητών νυχτερινής βάρδιας (Γενικών Καθηκόντων)

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή – Επιμελητή  μερικής απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων
 • Εμπειρία σε συναφή θέση για 1 έτος
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου