Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς διαφόρων οικιακών συσκευών και επίπλων από το λιμάνι Θεσσαλονίκης στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΜ:584
Για την απευθείας ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών μεταφοράς διαφόρων οικιακών συσκευών και επίπλων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 282,26 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 350,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

[CPV: 6000000-0 Υπηρεσίες μεταφοράς (εκτός απορριμμάτων)]

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ μεταφοράς διαφόρων οικιακών συσκευών και επίπλων»  από το λιμάνι Θεσσαλονίκης στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 282,26  ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24% , συνολική αξία 350,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού (είδη επίπλων, είδη μεταλλικών επίπλων) για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στη Μακρινίτσα και στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ588
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού (ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ) προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 1.129,03 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 1.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

(CPV: 39151000-5 Διάφορα έπιπλα)

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ) για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλoνίκη (Ωραιόκαστρο- Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος), στη Μακρινίτσα και στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 1.129,03 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 1.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών εκτύπωσης, εκπαιδευτικού υλικού και βιβλίων βιβλιοθήκης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη (Δομή Φρίξος), στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και στη Μακρινίτσα Μαγνησίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ583
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών εκτύπωσης, εκπαιδευτικού υλικού και βιβλίων βιβλιοθήκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.671,27 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 4.275,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας: 30125110-5, εκτυπωτικό χαρτί: 30197630-1, μελανοταινίες εκτυπωτών: 30192320-0, βιβλία διδασκαλίας:22112000-8, βιβλία βιβλιοθήκης: 22113000-5

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ,το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ειδών εκτύπωσης, εκπαιδευτικού υλικού και βιβλίων βιβλιοθήκης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη (Δομή Φρίξος), στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και στη Μακρινίτσα Μαγνησίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.671,27 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 4.275,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία φωτογράφισης (φωτογραφίες τύπου ταυτότητας),για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π:ΑΜ582
Για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας φωτογράφισης (φωτογραφίες τύπου ταυτότητας), προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 137,10 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 170,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για υπηρεσία φωτογράφισης (φωτογραφίες τύπου ταυτότητας) για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 62 λουκέτων 6cm και 2 αλυσίδων, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ575
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 62 λουκέτων 6cm και 2 αλυσίδων,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 104,84 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 130,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(CPV: 44521210-3 Λουκέτα, 44521200-0 Λουκέτα και αλυσίδες)

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια λουκέτων για τις ανάγκες της Δομης Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλoνίκη (Ωραιόκαστρο), προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 104,84 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 130,00 ευρώ με Φ.Π.Α.