Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση για δώρα ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Πυλαία, Ταγαράδες) Αλεξανδρούπολης (Έλλη, Φρίξος) ,Μακρινίτσας Βόλου και Αθήνας

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π: ΑΜ4654/24-11-2021

Για την απευθείας ανάθεση για δώρα ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς  για  τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Πυλαία, Ταγαράδες) Αλεξανδρούπολης (Έλλη, Φρίξος) ,Μακρινίτσας Βόλου και Αθήνας , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.827,84 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 4.746,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 48912000-4 Ηλεκτρονικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια, 37520000-9 – Παιδικά παιχνίδια, 32342200-4 ακουστικά αυτιών, 31158000-8 – φορτιστές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων γλυκών ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜΠ669/26.11.2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων γλυκών ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  630,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 711,90 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 15812200-5 Γλυκά

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας κρέατος, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4673/26-11-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας κρέατος, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 1.327,50  € χωρίς ΦΠΑ και 1.500,08 € με Φ.Π.Α.

CPV: κρέας: 15110000-2

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων χριστουγεννιάτικων γλυκών για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες και Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, Μακρινίτσας Βόλου, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος και Έλλη) και Αθήνας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με Α.Π.:AM4659/25-11-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων χριστουγεννιάτικων γλυκών για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες και Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, Μακρινίτσας Βόλου, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος και Έλλη) και Αθήνας, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 1.836,26 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 2.074,97 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 15812200-5 Γλυκά

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας παιχνιδιού και συγκεκριμένα ηλεκτρονικού στόχου με τα συναφή εξαρτήματα, στα πλαίσια των δημιουργικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες των ωφελούμενων της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜΠ655/24.11.2021

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας παιχνιδιού και συγκεκριμένα ηλεκτρονικού στόχου με τα συναφή εξαρτήματα, στα πλαίσια των δημιουργικών δραστηριοτήτων  για τις ανάγκες των ωφελούμενων της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48,60 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 60,26 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 37400000-2 Αθλητικά είδη και εξοπλισμός