ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ – Το #URBAN_SPACES_THESSALONIKI είναι γεγονός!

#ΖΗΣΕ #ΑΚΟΥΣΕ #ΔΩΣΕ #ΑΓΑΠΑ #ΦΡΟΝΤΙΣΕ 

English follows

4 Οργανισμοί : Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) , KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, ARSIS – Association for the Social Support of Youth, NAOMI Workshop Thessaloniki κάτω από την ομπρέλα του @URBAN_SPACES ενώνουμε τις δυνάμεις μας ξεκινώντας καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης με σκοπό την σύνδεση ατόμων και ομάδων της κοινότητας με δράσεις αλληλεγγύης υποστηρίζοντας τις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες!Το πρόγραμμα @Urban_Spaces είναι μια διεθνής πρωτοβουλία κινητοποίησης ομάδων και οργανώσεων βάσης η οποία ξεκίνησε από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (MSF) και έχει ως στόχο να συνδέσει πολίτες από όλον τον κόσμο σε δράσεις αλληλεγγύης. Τώρα που οι συνθήκες είναι δύσκολες για όλους μας, ας αναζητήσουμε πως μπορούμε να υποστηρίξουμε αλλά και να υποστηριχθούμε!Stay tuned…!!

SOLIDARITY IN ACTION @URBAN_SPACES_THESSALONIKI is a fact !!#LIVE#LISTEN#GIVE#LOVE#CARE4 organizations: Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) , KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, ARSIS – Association for the Social Support of Youth, NAOMI Workshop Thessaloniki under the umbrella of @URBAN_SPACES we join forces by launching an awareness and information campaign to connect individuals and groups of the community with solidarity actions supporting the most vulnerable social groups!The @Urban_Spaces project is an international initiative to mobilize grassroots groups and organizations launched by Doctors Without Borders (MSF) and aims to connect citizens from all over the world to solidarity actions.Now that the conditions are difficult for all of us, let’s look for how we can support and support ourselves!Stay tuned….!!#urbanspacesthessaloniki#urbanspace#solidarityinaction#inaction#covid19#msf#kidssavelives#arsis#NAOMI_Ecumenical_Workshop_For_Refugees#organizations#teamwork