ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Ο τρόπος εργασίας και η παροχή των υπηρεσιών μας στη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων (lockdown).

(English follows)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων υλοποιεί το πρόγραμμα «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», που χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ΑΣΥΛΟ και ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ – EEA GRANTS (ΕΟΧ) υπό την αιγίδα των ΣΟΛ-CROWΕ και HUMAN RIGHTS 360. Στο πλαίσιο του προγράμματος ξεκίνησε και η λειτουργία τριών διαμερισμάτων με δεκαέξι (16) θέσεις φιλοξενίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης για ευάλωτες γυναίκες αιτούσες άσυλο και των ανήλικων παιδιών τους. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι δώδεκα (12) μήνες με προοπτική επέκτασης και στοχεύει να συνδράμει στο ευρύτερο ζήτημα έλλειψης προσφερόμενων θέσεων φιλοξενίας και εξειδικευμένων υπηρεσιών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ευάλωτες γυναίκες μονήρεις ή μονογονείς αιτούσες άσυλο, οι οποίες διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες.

Η ομάδα του ΔΙΑΠΛΟΥΣ, όλο αυτό το διάστημα του εγκλεισμού και των αυστηρών περιοριστικών μέτρων συνέχισε απρόσκοπτα και με συνέπεια να είναι δίπλα στις ευάλωτες γυναίκες και στα παιδιά τους προσφέροντας όλες τις υπηρεσίες (ψυχολογική, κοινωνική , νομική στήριξη, υπηρεσίες διερμηνείας καθώς και ατομικά μαθήματα ελληνικών). Ιδιαίτερα σε αυτή την αβέβαιη περίοδος που διανύουμε η υποστήριξη των ωφελούμενων του προγράμματος αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα καθώς ο εγκλεισμός προκαλέι όλα τα αποθέματα ψυχικής ανθεκτικότητας και στερεί από όλες και όλους σε μεγάλο βαθμό την ανθρώπινη επαφή και αλληλεπίδραση.

Πολλές συναντήσεις πραγματοποιούνται διαδικτυακά αλλά η πλειονότητα των υποστηρικτικών συναντήσεων εξακολουθεί να γίνεται δια ζώσης με προγραμματισμένα ραντεβού και με την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας για τη μη διάδοση του COVID-19. Στο πλαίσιο της υποστήριξης είναι και η διανομή ειδών προσωπικής υγιεινής για τη διασφάλιση της προστασίας των ωφελούμενων μας.

Ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα αυτή, την γεμάτη περιορισμούς, περίοδο είναι η πραγματοποίηση πέντε διαδικτυακών συνεντεύξεων και δυο δια ζώσης και η εισαγωγή δώδεκα ακόμη ωφελούμενων στα διαμερίσματα φιλοξενίας ευάλωτων γυναικών αιτουσών άσυλο (και των παιδιών τους).

ANNOUNCEMENT

How we work and provide our services during the lockdown

ARSIS – Association for the Social Support of Youth is implementing the project “DIAPLOUS”, which is funded under the “Asylum and Migration” Programme, part of the EEA/Norway Grants 2014-2021, in collaboration with Human Rights 360 and SOL Consulting S.A. As part of the “DIAPLOUS” project,  there are (16) accommodation places in three apartments in the broader area of Thessaloniki for vulnerable women asylum seekers and their underaged children. The duration of the program is (12) months with a possibility of extension. The project addresses the lack of adequate accommodation places and specific services for vulnerable women and their children. The program is orientated towards vulnerable women asylum seekers, who are singles or single-parents and live under precarious conditions.

During the lockdown and under all the restrictive protective measures against the spread of COVID-19, DIAPLOUS team continued uninterruptedly and consistently to stand by the vulnerable women and their children and to provide them with all services (psychological, psychosocial and legal support, translation services and one-to-one Greek classes). Especially, during this insecure period of time, the support of our beneficiaries is of high importance and priority as lockdown challenges everyone’s resilience and deprives us of human contact and interaction.

Many sessions and meetings are conducted online but the majority of them continue to take place in person with scheduled appointments and in compliance with all restrictive measures against the spread of COVID-19. The distribution of hygiene items is very important to secure further their wellbeing.

The most important achievement during this period, which is full of limitations and restrictions, is the conduction of five online interviews and two in-person and the reception of twelve more beneficiaries in the accommodation program.