Οι ανακοινώσεις μας

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ – Το #URBAN_SPACES_THESSALONIKI είναι γεγονός!

#ΖΗΣΕ #ΑΚΟΥΣΕ #ΔΩΣΕ #ΑΓΑΠΑ #ΦΡΟΝΤΙΣΕ 

English follows

4 Οργανισμοί : Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) , KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, ARSIS – Association for the Social Support of Youth, NAOMI Workshop Thessaloniki κάτω από την ομπρέλα του @URBAN_SPACES ενώνουμε τις δυνάμεις μας ξεκινώντας καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης με σκοπό την σύνδεση ατόμων και ομάδων της κοινότητας με δράσεις αλληλεγγύης υποστηρίζοντας τις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες!Το πρόγραμμα @Urban_Spaces είναι μια διεθνής πρωτοβουλία κινητοποίησης ομάδων και οργανώσεων βάσης η οποία ξεκίνησε από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (MSF) και έχει ως στόχο να συνδέσει πολίτες από όλον τον κόσμο σε δράσεις αλληλεγγύης. Τώρα που οι συνθήκες είναι δύσκολες για όλους μας, ας αναζητήσουμε πως μπορούμε να υποστηρίξουμε αλλά και να υποστηριχθούμε!Stay tuned…!!

JobDay: Cooking skills, δράση για τα ασυνόδευτα ανήλικα από το Alstom Foundation

«Πες το μου και θα το ξεχάσω. Δίδαξέ το μου και θα το θυμάμαι. Συμπεριέλαβέ με και θα το μάθω».

Η γνωστή ρήση του Benjamin Franklin είναι η πλέον κατάλληλη για να περιγράψει τη δράση που πραγματοποιήθηκε με τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά της Δομής Φιλοξενίας Πυλαίας, στο πλαίσιο του προγράμματος “Human Rights Awareness and Skills Development for UAMs” που χρηματοδοτείται από το Alstom Foundation.

Το πρόγραμμα αφορά ασυνόδευτους ανήλικους αιτούντες άσυλο ηλικίας 15-18 ετών που διαμένουν σε δομές πλαισίωσης της Άρσις (Δομές φιλοξενίας και διαμερίσματα SIL) και επανεκιννήθηκε το Μάιο του 2020. Το αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής και η ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό την προσαρμογή των ωφελούμενων στις Ευρωπαϊκές συνθήκες εργασίας. Η συμβουλευτική παρέχεται μέσα από ατομικές και ομαδικές συναντήσεις, εξωτερικές επισκέψεις και εκπαιδεύσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω του εγχειρίδιου Compass

Απολογισμός Προγράμματος “Human Rights Awareness and Skills Development for Unaccompanied Minors (UAMs)”

Τους 6 μήνες υλοποίησης μετά την επανεκκίνηση του έκλεισε το πρόγραμμα Human Rights Awareness and Skills Development for Unaccompanied Minors (UAMs), ένα project που χρηματοδοτείται από την Alstom Foundation και αφορά ασυνόδευτους ανήλικους αιτούντες άσυλο ηλικίας 15-18 ετών, που διαμένουν σε δομές πλαισίωσης της ΑΡΣΙΣ (Δομές φιλοξενίας και διαμερίσματα SIL). Το αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής και η ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό την προσαρμογή των ωφελούμενων στις Ευρωπαϊκές συνθήκες εργασίας. Η συμβουλευτική παρέχεται μέσα από ατομικές και ομαδικές συναντήσεις, εξωτερικές επισκέψεις και εκπαιδεύσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω του εγχειριδίου Compass.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Ο τρόπος εργασίας και η παροχή των υπηρεσιών μας στη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων (lockdown).

(English follows)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων υλοποιεί το πρόγραμμα «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», που χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ΑΣΥΛΟ και ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ – EEA GRANTS (ΕΟΧ) υπό την αιγίδα των ΣΟΛ-CROWΕ και HUMAN RIGHTS 360. Στο πλαίσιο του προγράμματος ξεκίνησε και η λειτουργία τριών διαμερισμάτων με δεκαέξι (16) θέσεις φιλοξενίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης για ευάλωτες γυναίκες αιτούσες άσυλο και των ανήλικων παιδιών τους. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι δώδεκα (12) μήνες με προοπτική επέκτασης και στοχεύει να συνδράμει στο ευρύτερο ζήτημα έλλειψης προσφερόμενων θέσεων φιλοξενίας και εξειδικευμένων υπηρεσιών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ευάλωτες γυναίκες μονήρεις ή μονογονείς αιτούσες άσυλο, οι οποίες διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες.

Σε κίνδυνο αστεγίας και στέρησης χιλιάδες πρόσφυγες αυτόν τον χειμώνα

Χιλιάδες πρόσφυγες και προσφύγισσες στην Ελλάδα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν συνθήκες αστεγίας και βασικών στερήσεων όσο ο χειμώνας πλησιάζει. Oι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα ήταν πάντα πρόκληση για τους αστέγους. Όμως, η πανδημία, ο σκόπιμος περιορισμός της διάρκειας υποστήριξης των προσφυγικών πληθυσμών και η απουσία μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής για την ένταξη και τη στέγαση, κάνουν τον φετινό χειμώνα έναν από τους δυσκολότερους των τελευταίων ετών.