Οι ανακοινώσεις μας

Ευχαριστούμε τους μαθητές και τους/ις διδάσκοντες του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου!

Οι κούτες ταξίδεψαν με λέξεις  που επέλεξαν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου κάνοντας ηχηρές τις λέξεις:

Ευχαριστούμε θερμά για την αγάπη που λάβαμε από το κυκλαδονήσι της Τήνου και την υπέροχη ομάδα μαθητών και διδασκόντων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου που ετοίμασαν 10 κούτες γεμάτες σχολικά είδη για τους μαθητές του KEDU.

Οι κούτες ταξίδεψαν με λέξεις  που επέλεξαν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου κάνοντας ηχηρές τις λέξεις:

Υγεία

Γραφείο Συμβουλευτικής – Αναζήτηση Κινητών Τηλεφώνων

Η ΑΡΣΙΣ από τον Ιούλιο του 2017 λειτουργεί γραφείο εργασιακής Συμβουλευτικής στην Κοινωνική Υπηρεσία της στην οδό Μοναστηρίου 12 στον 7ο όροφο. Το γραφείο Εργασιακής Συμβουλευτικής της ΑΡΣΙΣ αναζητά λειτουργικές συσκευές κινητής τηλεφωνίας και τα παρελκόμενά τους (φορτιστές) ώστε να καλύψει τις ανάγκες των ωφελούμενων ανέργων και να διευκολύνει την προώθησή τους στην  Απασχόληση καθώς το κινητό τηλέφωνο αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για τη διασύνδεσή τους με την αγορά  εργασίας.

Joint Statement: The EU must stop the criminalisation of solidarity with migrants and refugees

Brussels, 26.07.2019 – The criminalisation of solidarity in Europe is soaring. Researchers and civil society have identified at least 49 ongoing cases of investigation and criminal prosecution in 11 Member States involving a total of 158 people in a recent study by the European research platform ReSOMA. The number of individuals criminalised for humanitarian activities has grown tenfold, from 10 people in 2015 to 104 in 2018.

The targets include volunteers, activists, NGOs, crew members of rescue ships, migrants’ family members, and also journalists, mayors and priests. The recent arrest of the Sea Watch 3 captain, Carola Rackete, is just the latest example of how people are being blamed for saving migrants’ lives and providing the humanitarian assistance which Member States are unwilling or unable to provide, despite being obliged to according to international and EU law.

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για κρατούμενους

Το Γραφείο Υποστήριξης Αποφυλακιζομένων και κρατούμενων της ΑΡΣΙΣ αναζητά είδη πρώτης ανάγκης ώστε να καλυφθούν βασικές ανάγκες των κρατουμένων στα Καταστήματα κράτησης Θεσσαλονίκης, Κασσάνδρας και Νιγρίτας.

Η ΑΡΣΙΣ από τον Δεκέμβριο του 2018 λειτουργεί ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Αποφυλακιζομένων και κρατουμένων στην Κοινωνική Υπηρεσία της ΑΡΣΙΣ στην οδό Μοναστηρίου 12 στον 7ο όροφο.

Το Γραφείο συστάθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΣΥΝ-Άνθρωπος» με στόχο την υποστήριξη των κρατουμένων και των αποφυλακιζομένων στα πρώτα βήματα που χρειάζονται να κάνουν μετά την αποφυλάκιση. Παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ψυχολογικής υποστήριξης, φοροτεχνικής – λογιστικής υποστήριξης, παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, εργασιακής συμβουλευτικής, με έμφαση στην προσέγγιση ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών και την διασύνδεση τους με αποφυλακιζομένους που αναζητούν εργασία

Ειδικότερα υπάρχει μεγάλη ανάγκη από τα παρακάτω είδη:

Παραβιάσεις σειράς διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από την Ελλάδα λόγω της επιμονής της να φυλακίζει ανηλίκους δια της “προστατευτικής φύλαξης

Η ΑΡΣΙΣ δημοσιεύει σε ελληνική μετάφραση την σημαντική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την οποία έγινε δεκτή η καταγγελία  της Διεθνούς Επιτροπής Νομικών (ICJ) και του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εκπατρισμένους (ECRE) κατά της Ελλάδος για την παραβίαση σειράς δικαιωμάτων που θεσπίζει ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, φορείς των οποίων είναι παιδιά αλλοδαπής υπηκοότητας που ζουν στην Ελλάδα.

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε στις 23/5/2019, σε μία συγκυρία κατά την οποία λίγο πριν και λίγο μετά εκδόθηκαν επίσης σημαντικότατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), που και αυτές αφορούσαν παραβιάσεις δικαιωμάτων ασυνόδευτων αλλοδαπών ανηλίκων στην Ελλάδα.

Ειδικότερα στην απόφαση του ΕΔΔΑ που εκδόθηκε στις 13/6/2019 για την υπόθεση SH.D κλπ κατά Ελλάδος (Αριθ.Αναφοράς 14165/16), διαθέσιμη στη γαλλική γλώσσα στην ιστοσελίδα https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-193610%22]},

κρίθηκε ότι το καθεστώς της «προστατευτικής φύλαξης» των ασυνόδευτων ανηλίκων συνιστά κράτηση και διαπιστώθηκε παραβίαση των άρθρων 3 και 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Μάλιστα στην υπόθεση άσκησαν παρέμβαση υπέρ των ανηλίκων και κατά της Ελλάδας η Διεθνής Επιτροπή Νομικών (ICJ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εκπατρισμένους (ECRE), δηλαδή οι ίδιοι φορείς προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων που άσκησαν τη συλλογική καταγγελία για την οποία εξεδόθη η δημοσιευόμενη εδώ απόφαση.