Οι ανακοινώσεις μας

Ευχαριστήριο προς τα Οπτικά Αγγελόπουλος

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων θα ήθελε να ευχαριστήσει τα Οπτικά Αγγελόπουλος για την ευαισθησία, τη προθυμία και την άμεση ανταπόκριση που δείξατε από την πρώτη στιγμή για τη δωρεάν παροχή γυαλιών μυωπίας για την κάλυψη αναγκών σε παιδιά ωφελούμενα των δομών της οργάνωσης μας.

Η βοήθειά σας αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης αλλά και μιας υποδειγματικής πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Ένα παράδειγμα που ελπίζουμε να ακολουθήσουν και άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ευχαριστήριο προς το Κέντρο Ακοής Σπυριδωνίδης

Με την παρούσα επιστολή, η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων θα ήθελε να ευχαριστήσει το Κέντρο Ακοής Σπυριδωνίδης για τη δωρεάν διάθεση ακουστικών βαρηκοίας και ωτοασπίδων που διατέθηκαν για την υποστήριξη αναγκών ωφελούμενων των δομών της.

Η βοήθειά σας αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης αλλά και μιας υποδειγματικής πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Ένα παράδειγμα που ελπίζουμε να ακολουθήσουν και άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ευχαριστήριο προς την Ophthalmica – Ινστιτούτο οφθαλμολογίας & μικροχειρουργικής

Με την παρούσα επιστολή, η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων θα ήθελε να ευχαριστήσει την Ophthalmica – Ινστιτούτο οφθαλμολογίας & μικροχειρουργικής για τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών, για την κάλυψη αναγκών των ωφελούμενων των δομών της οργάνωσης μας.

Η βοήθειά σας αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης αλλά και μιας υποδειγματικής πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Ένα παράδειγμα που ελπίζουμε να ακολουθήσουν και άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ευχαριστήριο προς τα Βρεφικά Πολυκαταστήματα ΛΗΤΩ

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τα Βρεφικά Πολυκαταστήματα ΛΗΤΩ για την ευαισθησία, τη προθυμία και την άμεση ανταπόκριση που επιδείξατε για τη χορήγηση βρεφικών ειδών για την κάλυψη αναγκών παιδιών ευάλωτων οικογενειών που υποστηρίζει η οργάνωσή μας ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Η βοήθειά αυτή αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

Ευχαριστήριο προς τον κ. Γιώργο Μαυρίδη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων θα ήθελε να  ευχαριστήσει με τον πιο θερμό τρόπο τον κ. Γιώργο Μαυρίδη για το προσωπικό ενδιαφέρον, την ευαισθησία, τη προθυμία και την άμεση ανταπόκριση που έδειξε από την πρώτη στιγμή με τη συμπαράσταση και την υποστήριξη του στη δομή μας «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ», συμπεριλαμβάνοντάς την στους ωφελούμενους φορείς της εκπομπής του “Beat Buzzer”.

Είναι πολύ σημαντικό και συγκινητικό για εμάς που βρήκαμε μια τόσο ζεστή και φιλική ανταπόκριση ανάλογη με τη φροντίδα με την οποία αντιμετωπίζουμε τα παιδιά που φιλοξενούνται στις δομές μας.