Οι ανακοινώσεις μας

Ευχαριστήριο προς την «Χ.Α.Ν.Θ.»

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την «Χ.Α.Ν.Θ.» για την ευαισθησία, τη προθυμία και την άμεση ανταπόκριση για τη δωρεάν χορήγηση τροφίμων και ειδών υγιεινής, που θα διατεθούν σε επωφελούμενους των δομών της «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων» στη Θεσσαλονίκη.

Η βοήθειά σας αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Ένα παράδειγμα προσφοράς και συνεργασίας που ελπίζουμε να ακολουθήσουν και άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ευχαριστήριο προς ο πρόγραμμα «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και τις «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε»

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το πρόγραμμα «Όλοι Μαζί Μπορούμε» όπως τις «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε» για την ευαισθησία, τη προθυμία και την άμεση ανταπόκριση για τη δωρεάν χορήγηση δύο (2) παλετών τροφίμων μακράς διάρκειας αξίας 700€ (στις 27/09/18), που θα διατεθούν σε επωφελούμενους της «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων» Θεσσαλονίκης.

Ευχαριστήριο προς τα Οπτικά Αγγελόπουλος

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων θα ήθελε να ευχαριστήσει τα Οπτικά Αγγελόπουλος για την ευαισθησία, τη προθυμία και την άμεση ανταπόκριση που δείξατε από την πρώτη στιγμή για τη δωρεάν παροχή γυαλιών μυωπίας για την κάλυψη αναγκών σε παιδιά ωφελούμενα των δομών της οργάνωσης μας.

Η βοήθειά σας αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης αλλά και μιας υποδειγματικής πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Ένα παράδειγμα που ελπίζουμε να ακολουθήσουν και άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ευχαριστήριο προς το Κέντρο Ακοής Σπυριδωνίδης

Με την παρούσα επιστολή, η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων θα ήθελε να ευχαριστήσει το Κέντρο Ακοής Σπυριδωνίδης για τη δωρεάν διάθεση ακουστικών βαρηκοίας και ωτοασπίδων που διατέθηκαν για την υποστήριξη αναγκών ωφελούμενων των δομών της.

Η βοήθειά σας αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης αλλά και μιας υποδειγματικής πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Ένα παράδειγμα που ελπίζουμε να ακολουθήσουν και άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ευχαριστήριο προς την Ophthalmica – Ινστιτούτο οφθαλμολογίας & μικροχειρουργικής

Με την παρούσα επιστολή, η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων θα ήθελε να ευχαριστήσει την Ophthalmica – Ινστιτούτο οφθαλμολογίας & μικροχειρουργικής για τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών, για την κάλυψη αναγκών των ωφελούμενων των δομών της οργάνωσης μας.

Η βοήθειά σας αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης αλλά και μιας υποδειγματικής πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Ένα παράδειγμα που ελπίζουμε να ακολουθήσουν και άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.