Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς ΑΠ: ΑΜ4733/06-12-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών  επαγγελματία διαιτολόγου -διατροφολόγου, για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στη Μακρινίτσα Βόλου, για διάστημα τριών μηνών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 360,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 446,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Cpv:   85312300-2 – Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΠ:ΑΜ 4729/03-12-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών φωτογράφισης και εκτύπωσης φωτογραφιών τύπου διαβατηρίου και πάσο, για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), Αθήνας, Μακρινίτσας Βόλου και Αλεξανδρούπολης (Δομές Φρίξος και Έλλη), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 470,40 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 583,30  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 79961000-8 Φωτογραφικές υπηρεσίες

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜ4731/06-12-2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με Α.Π.: ΑΜ4731/06-12-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ασύρματης σύνδεσης ίντερνετ, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 800,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 992,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

CPV: Δίκτυο Ίντερνετ – 32412110-8

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ελέγχου του συστήματος και των υποδομών πυροπροστασίας, για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜ4723/03-12-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ελέγχου του συστήματος και των υποδομών πυροπροστασίας, για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 180,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 223,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

CPV: 50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια άρτου, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4725/03-12-2021

Για την προμήθεια άρτου, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, από 01/01/2022 έως και  30/06/2022 προϋπολογισθείσας αξίας 9.399,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 10.620,87 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

CPV: ΨΩΜΙ: 15811100-7