Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στο Κτήμα Ζιώγα στο Λευκοχώρι Σερρών και παροχής υπηρεσίας γεύματος 36 ατόμων, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΜ: 1938

Για την απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στο Κτήμα Ζιώγα στο Λευκοχώρι Σερρών και παροχής υπηρεσίας γεύματος 36 ατόμων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.491,93 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 1.850,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες οργανωμένων εκδρομών – 63511000-4

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στο Κτήμα Ζιώγα στο Λευκοχώρι Σερρών και παροχής υπηρεσίας γεύματος 36 ατόμων»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.491,93  ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24% , συνολική αξία 1.850,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση υποβολής έγγραφων προσφορών για την προμήθεια και προσαρμογή βοηθημάτων κίνησης, στο πλαίσιο του έργου “REACT- Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki” του προγράμματος ESTIA

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη Λέοντος Σοφού 26) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια και προσαρμογή βοηθημάτων κίνησης, στο πλαίσιο  του έργου “REACT- Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki” του προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού με την με Αριθ. Πρωτ. 11593/10-12-19 Διακήρυξη για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προϊόντων Τεχνολογίας για τις ανάγκες των ανηλίκων που φιλοξενούνται στα διαμερίσματα αυτόνομης διαμονής ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη & τα Ιωάννινα»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προϊόντων Τεχνολογίας για τις ανάγκες των ανηλίκων που φιλοξενούνται στα διαμερίσματα αυτόνομης διαμονής ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη & τα Ιωάννινα», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο του Προγράμματος ‘’Community-based care for UAC in Greece-Supported Independent Living for UAC’’, το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» με τη χρηματοδότηση της UNICE.

Δείτε τη διακήρυξη εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας κομμωτηρίου, για τις ετήσιες ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Αλεξανδρούπολη και στη Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ1922
Για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας κομμωτηρίου για τις ετήσιες ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Αλεξανδρούπολη και στη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 9.225,77€ χωρίς ΦΠΑ και 11.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 98320000-2 Υπηρεσίες κομμωτηρίων και υπηρεσίες καλλωπισμού

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους (ΟΠΣ 5017544) , περίοδος υλοποίησης 1/1/2020 έως 31/12/2020 , καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για υπηρεσίες κομμωτηρίου για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία) στην Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος και Έλλη) και στην Αθήνα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας σέρβις μίνι βαν & προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ1913
Για την απευθείας ανάθεση  για  την παροχή υπηρεσίας σέρβις μίνι βαν & προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες της Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.129,032€ χωρίς ΦΠΑ και 1.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων (34351100-3)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου  για  την παροχή υπηρεσίας σέρβις μίνι βάν & προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.129,032€ χωρίς ΦΠΑ και 1.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.