Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜΠ299/21.01.2021 για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικών θερμόμετρων στα πλαίσια αντιμετώπισης του κορωνοιου covid-19, για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜΠ299/21.01.2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικών θερμόμετρων στα πλαίσια αντιμετώπισης του κορωνοιου covid-19, για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 41,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 50,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(CPV): 38412000-6 θερμόμετρα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ3453/21-01-2021 για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφάλισης ιδιόκτητων Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων της ΑΡΣΙΣ που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Πυλαία), Μακρινίτσας Βόλου, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος) και για τις ευρύτερες ανάγκες της οργάνωσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ3453/21-01-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφάλισης ιδιόκτητων Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων της ΑΡΣΙΣ που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών  των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Πυλαία), Μακρινίτσας Βόλου, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος) και για τις ευρύτερες ανάγκες της οργάνωσης,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.800,00€ (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.)

CPV: 66510000-8 Υπηρεσίες Ασφάλισης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ3450 για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών φωτογράφισης και εκτύπωσης 5 φωτογραφιών τύπου διαβατηρίου (σε 4 αντίτυπα/άτομο) για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ3450


Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών φωτογράφισης και εκτύπωσης 5 φωτογραφιών τύπου διαβατηρίου (σε 4 αντίτυπα/άτομο) για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40,32 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 50,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 79961000-8 Φωτογραφικές υπηρεσίες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ3449 για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) του οχήματος της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ3449

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) του οχήματος της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40,32 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 50,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων – (CPV: 71631200-2)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜΠ298/19.01.2021 για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών εξοπλισμού και ηλεκτρολογικού υλικού, για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης και των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜΠ298/19.01.2021
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών εξοπλισμού και ηλεκτρολογικού υλικού, για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης και των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 445,11 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 551,94 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό, 30100000-0 – Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα, 32552600-3 θυροτηλέφωνα, 32344220-4 – Συσκευές ασύρματης τηλεειδοποίησης