Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών συντήρησης-αποκατάστασης 9 κλιματιστικών για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο και στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ2815
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης-αποκατάστασης 9 κλιματιστικών για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο και στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 254,03 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 315,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων.

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού με την με Αριθ. Πρωτ. 12149/10-07-20 Διακήρυξη για την «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού, Εσωρούχων, Αξεσουάρ και Υποδημάτων για τις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων (Safe Zones) στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Δράμα, Καβάλα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα και την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο».

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με την με Αριθ. Πρωτ. 12149/10-07-20Διακήρυξη περί επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού, Εσωρούχων, Αξεσουάρ και Υποδημάτων για τις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων (Safe Zones) στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Δράμα, Καβάλα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα και την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS 2020)» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού (τριών θυρών) και της υπηρεσίας τοποθετήσεως, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ2803

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εσωτερικών θυρών και της υπηρεσίας τοποθέτησης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 641,13 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 795,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Cpv: Πόρτες (44221200-7)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού (διάφορα είδη μεταλλικών επίπλων), για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μακρινίτσας Βόλου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ2810

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού (διάφορα είδη μεταλλικών επίπλων), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 580,65 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 39100000-3 – Έπιπλα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχήματος (ΚΤΕΟ) για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ2798
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) του 7θέσιου οχήματος της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40,32 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 50,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων – (CPV: 71631200-2)