Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών εκτύπωσης για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜΠ361/15.04.2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών εκτύπωσης για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  325,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 403,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας (30125110-5)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ ανίχνευσης covid-19, για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στους Ταγαράδες, στην Πυλαία και στο Ωραιόκαστρο, στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη στον «Φρίξο» και στην «Έλλη» και στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ3798/15-04-2021

Για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ ανίχνευσης covid-19,  για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στους Ταγαράδες, στην Πυλαία και στο Ωραιόκαστρο, στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη στον «Φρίξο» και στην «Έλλη» και στην Αθήνα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.760,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

CPV: 71317200-5- Υπηρεσίες Υγείας και ασφάλειας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών επαγγελματία διαιτολόγου -διατροφολόγου, για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στη Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ3788/14-04-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών  επαγγελματία διαιτολόγου -διατροφολόγου, για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στη Μακρινίτσα Βόλου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 148,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Cpv:   79418000 Υπηρεσίες συμβουλών για θέματα προμηθειών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ ανίχνευσης covid-19 και Rapid test, για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στους Ταγαράδες, στην Πυλαία και στο Ωραιόκαστρο, στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη στον «Φρίξο» και στην «Έλλη» και στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ3787/14-04-2021

Για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ ανίχνευσης covid-19 και Rapid testγια τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στους Ταγαράδες, στην Πυλαία και στο Ωραιόκαστρο, στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη στον «Φρίξο» και στην «Έλλη» και στην Αθήνα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.360,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

CPV: 71317200-5- Υπηρεσίες Υγείας και ασφάλειας

Ματαίωση της διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης υπ΄αριθ. ΑΜ3787/14-04-2021 για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ ανίχνευσης covid-19 και Rapid test,  για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στους Ταγαράδες, στην Πυλαία και στο Ωραιόκαστρο, στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη στον «Φρίξο» και στην «Έλλη» και στην Αθήνα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.360,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ (απαλλάσσεται ΦΠΑ) λόγω ουσιωδών αλλαγών στις οικονομικές και τις τεχνικές παραμέτρους της ως άνω πρόσκλησης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια πλεξιγκλας για προστασία από COVID – 19 για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Νήσο Χίο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ: ΠΡ 51/21 – 13/04/2021

Για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια πλεξιγκλας για προστασία από COVID – 19 για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Νήσο Χίο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  150,00€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 175,50€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: CPV 18143000-3 Προστατευτικά Εξαρτήματα