Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας νιπτήρα μπάνιου με κολώνα και την παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης του, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4456/05-10-2021

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας νιπτήρα μπάνιου με κολώνα και την παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης του, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 99,20 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: Νιπτήρες – 44621200-1,  Υδραυλικές Εργασίες 45330000-9

*παράταση λήψης της προσφοράς έως την Πέμπτη 14/10/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.
*2η παράταση λήψης της προσφοράς έως την Τρίτη 19/10/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας βρεφικών ειδών για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4455/05-10-2021

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας βρεφικών ειδών  για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 523,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 590,99 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 33750000-2 Προϊόντα βρεφικής περιποίησης, 33771200-7 Βρεφικές πάνες, 15884000-8 Τροφές για μωρά, 33711770-5 Πιπίλες, τεχνητές θηλές και θηλές μπιμπερό για βρέφη.

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από επανυπολογισμό των συντελεστών Φ.Π.Α. των ειδών που περιλαμβάνονται στο φυσικό αντικείμενο της πρόσκλησης, το οικονομικό αντικείμενο τροποποιείται ως εξής: 

α. Τα είδη 1,2 και 3 έχουν συντελεστή Φ.Π.Α. 13%.β. τα είδη 4,5,6,8 και 9 έχουν συντελεστή Φ.Π.Α. 24%. 
γ. Το είδος 7 έχει συντελεστή Φ.Π.Α. 6%. 
Κατ’ επέκταση, ο συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , μετά από τροποποίηση, διαμορφώνεται στα 598,13 ευρώ.

*παράταση λήψης της προσφοράς έως την Τρίτη 12/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜΠ567/04.10.2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 967,74 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

CPV: καύσιμα (09100000-0), CPV: πετρέλαιο ντίζελ (09134100-8)

*παράταση λήψης της προσφοράς έως την Δευτέρα 11/10/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικού θερμοσίφωνα και την παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης του, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4453/04-10-2021

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικού θερμοσίφωνα και την παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης του, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 320,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 396,80 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 39715100-8 Ηλεκτρικοί θερμαντήρες νερού, στιγμιαίας θέρμανσης ή θερμοσυσσώρευσης, 45330000-9 Υδραυλικές εργασίες

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης (κρέας, διάφορα προϊόντα διατροφής), για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος και Έλλη)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4452/04-10-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης (κρέας, διάφορα προϊόντα διατροφής), για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος και Έλλη), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 2.019,27 € χωρίς ΦΠΑ και 2.281,78 € με Φ.Π.Α.

CPV: κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής: 15800000-6, 15200000, παρασκευασμένα και διατηρημένα ψάρια: 15200000

*παράταση λήψης της προσφοράς έως την Δευτέρα 11/10/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.