Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επισκευής οχημάτων για τις ανάγκες των διαμερισμάτων που μισθώνει η «ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ : ΠΡ 176/21-09/12/2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών επισκευής οχημάτων για τις ανάγκες των διαμερισμάτων που μισθώνει η ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 500,00 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 620,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV : 50112000-3

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια Χριστουγεννιάτικων ειδών ενόψει εορτών, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4738/08-12-2021

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια Χριστουγεννιάτικων ειδών ενόψει εορτών, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 138,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 171,74 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 39298910-9 – Χριστουγεννιάτικα δέντρα, 39298900-6 – Διάφορα είδη διακόσμησης, 31522000-1 – Φωτιστικά για χριστουγεννιάτικα δένδρα

Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς ΑΠ: ΑΜ4733/06-12-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών  επαγγελματία διαιτολόγου -διατροφολόγου, για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στη Μακρινίτσα Βόλου, για διάστημα έξι μηνών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 360,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 446,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Cpv:   85312300-2 – Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΠ:ΑΜ 4729/03-12-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών φωτογράφισης και εκτύπωσης φωτογραφιών τύπου διαβατηρίου και πάσο, για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), Αθήνας, Μακρινίτσας Βόλου και Αλεξανδρούπολης (Δομές Φρίξος και Έλλη), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 470,40 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 583,30  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 79961000-8 Φωτογραφικές υπηρεσίες

Το φυσικό αντικείμενο τροποποιείται ως εξής: Στο τμήμα 6 – Μακρινίτσα η ζητούμενη ποσότητα είναι 3 (4αδες). Κατά συνέπεια το οικονομικό αντικείμενο τροποποιείται ως εξής: Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται στα 400,40 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.  και 469,49 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

*παράταση λήψης της προσφοράς έως την Τετάρτη 15/12/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜ4731/06-12-2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με Α.Π.: ΑΜ4731/06-12-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ασύρματης σύνδεσης ίντερνετ, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 800,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 992,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

CPV: Δίκτυο Ίντερνετ – 32412110-8

*παράταση λήψης της προσφοράς έως την Πέμπτη 16/12/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.