Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ελέγχου του συστήματος και των υποδομών πυροπροστασίας, για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜ4723/03-12-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ελέγχου του συστήματος και των υποδομών πυροπροστασίας, για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 180,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 223,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

CPV: 50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια άρτου, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4725/03-12-2021

Για την προμήθεια άρτου, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, από 01/01/2022 έως και  30/06/2022 προϋπολογισθείσας αξίας 9.399,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 10.620,87 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

CPV: ΨΩΜΙ: 15811100-7

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας δώρων ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜΠ692/02.12.2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας δώρων ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς  για  τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  1.240,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.537,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 18522000-4 ρολόγια χειρός, 32342200-4 ακουστικά αυτιών, 31158000-8 φορτιστές, 30237000-9 μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών, 32342411-6 Ηχεία πολύ μικρών διαστάσεων     

*παράταση λήψης της προσφοράς έως την Τρίτη 14/12/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων (2.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: 2490ΩΣ/2-12-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων (2.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης), προϋπολογιζόμενης  συνολικής δαπάνης    1.774   ευρώ άνευ ΦΠΑ και 2.199,76 ευρώ με ΦΠΑ για τη  Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

CPV: Καύσιμα (09100000-0), Πετρέλαιο θέρμανσης (09135100-5)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διανομής έτοιμων γευμάτων για την δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Αθήνα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: AM 4721/02-12-2021

Για την απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσιών διανομής έτοιμων γευμάτων για την δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.520,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.847,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV: 55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων