Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων χριστουγεννιάτικων γλυκών για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες και Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, Μακρινίτσας Βόλου, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος και Έλλη) και Αθήνας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με Α.Π.:AM4659/25-11-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων χριστουγεννιάτικων γλυκών για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες και Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, Μακρινίτσας Βόλου, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος και Έλλη) και Αθήνας, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 1.836,26 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 2.074,97 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 15812200-5 Γλυκά

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας παιχνιδιού και συγκεκριμένα ηλεκτρονικού στόχου με τα συναφή εξαρτήματα, στα πλαίσια των δημιουργικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες των ωφελούμενων της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜΠ655/24.11.2021

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας παιχνιδιού και συγκεκριμένα ηλεκτρονικού στόχου με τα συναφή εξαρτήματα, στα πλαίσια των δημιουργικών δραστηριοτήτων  για τις ανάγκες των ωφελούμενων της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48,60 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 60,26 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 37400000-2 Αθλητικά είδη και εξοπλισμός

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών kick boxing, στο πλαίσιο αθλητικών δραστηριοτήτων, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4643/23-11-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών kick boxing, στο πλαίσιο αθλητικών δραστηριοτήτων, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48,39 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 60,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 37400000-2 – Αθλητικά είδη και εξοπλισμός

*παράταση υποβολής της προσφοράς μέχρι 07/12/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

*2η παράταση υποβολής της προσφοράς μέχρι 13/12/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών γραφικής ύλης και ειδών εκτύπωσης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου και Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, Μακρινίτσας Βόλου, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος και Έλλη), Αθήνας και γραφείου διοικητικής υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με Α.Π.:AM4640/22-11-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών γραφικής ύλης και ειδών εκτύπωσης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου και Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, Μακρινίτσας Βόλου, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος και Έλλη), Αθήνας και γραφείου διοικητικής υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 5.114,94 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 6.342,53 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 30192700-8 – Γραφική ύλη, 30197643-5 – Φωτοαντιγραφικό χαρτί, 30125110-5 – Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας, 30125120-8 – Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές, 30234200-0 – Οπτικοί δίσκοι, 37800000-6 – Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας, 30192000-1 – Προμήθειες ειδών γραφείου22800000-8 – Μητρώα από χαρτί ή χαρτόνι, λογιστικά βιβλία, κλασέρ, έντυπα και άλλα τυπωμένα χαρτικά είδη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φορτηγού για απομάκρυνση μπαζών για τις ανάγκες των διαμερισμάτων που μισθώνει η «ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ: ΠΡ 172/21 – 23/11/2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών φορτηγού για απομάκρυνση μπαζών για τις ανάγκες των διαμερισμάτων που μισθώνει η «ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 585,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

CPV: 90910000-9