Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Προσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής, καθαριότητας και οικιακού εξοπλισμού

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και παράρτημα στην Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), προσκαλεί σε υποβολή εγγράφων προσφορών για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής, καθαριότητας και οικιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Ανάδειξη αναδόχου μειοδοτικού διαγωνισμού Αρ. πρωτ. Π1233/10-03-2017 για την Παροχή υπηρεσιών catering για το «Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο» στη Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη, 11/04/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol agreement symbolGRC01/2017/0000000085/000], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/Π1233/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η επιχείρηση «Α. ΧΟΥΤΟΣ-ΕΠΙΣΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΧΟΥΤΟΣ CATERING Α.Ε.» που εδρεύει στο στην οδό Σμύρνης και Νερομύλων στην Κοινότητα Πεύκων (στροφή Φιλύρου 442 Ο.Τ.) , αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας στο ποσό των 4,34€ ανά άτομο/ανά ημέρα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Νίκος Γαβαλάς

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης

Η ΑΡΣΙΣ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  (πρ/σμου 8.000,00€ με ΦΠΑ) στο πλαίσιο του προγράμματος “Organizing the supporting network for social integration and empowerment of minor refugees and their families in the Thessaloniki area”.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.

Κατεβάστε τη μελέτη εδώ.

Πρόσκληση υποβολής εγγράφων προσφορών για την προμήθεια προϊόντων συμπληρωματικής σίτισης για τις ανάγκες της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και παράρτημα στην Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26 με Εγνατία), προσκαλεί σε υποβολή εγγράφων προσφορών για την προμήθεια προϊόντων συμπληρωματικής σίτισης για τις ανάγκες της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accomodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreementsymbol GRC01/2017/0000000077/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση προς υποβολή έγγραφων προσφορών για είδη ρουχισμού

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια ειδών ρουχισμού για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων ανηλίκων στη δομή του Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα (Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 56, Μεταξουργείο), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε την ανάδειξη αναδόχου εδώ.