Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξενοδοχείων παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 6/3 στις 13:00.

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Ξενοδοχείων

Η ΑΡΣΙΣ συμμετέχει ως Εταίρος στο έργο «Emergency Relief for Winter», χρηματοδοτούμενο από την CaritasAustria και προκηρύσσει τη παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Στόχοι του έργου «Emergency Relief for Winter» είναι:

  1. Η παροχή  προσωρινής στέγασης κατά τη διάρκεια του χειμώνα
  2. Η παροχή προστασίας  και ψυχοκοινωνικής  ευεξίας  στους ωφελούμενους
  3. Η βελτίωση πρόσβασης στις τοπικές υπηρεσίες  για τους ωφελούμενους

Η πρόσκληση αυτό αφορά τη δημιουργία μητρώου προμηθευτών μέσω συλλογής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχων με αντικείμενο την μίσθωση μονόκλινων, δίκλινων και τρίκλινων δωματίων, προκειμένου να στεγασθούν οι ωφελούμενοι του προγράμματος κάποιες ημέρες το μήνα Μάρτιο

Διαβάστε όλη την τελική προκήρυξη εδώ.

Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια προϊόντων ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες της μεταβατικής δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Σίνδο»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες της μεταβατικής δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Σίνδο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077/000), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ– Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε το διαγωνισμό εδώ.

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ.

Ανάδειξη αναδόχου μειοδοτικού διαγωνισμού Αρ. πρωτ. Π847/18-1-2017 Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων για τις ανάγκες της Κινητής Μονάδας στο Βόλο

Θεσσαλονίκη, 16/02/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol agreement symbol GRC01/2017/0000000077/000], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/Π847/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ατομική επιχείρηση «HELLENIC AUTOMOTIVE SA» με διακριτικό τίτλο «Europcar» που εδρεύει επί της οδού Λεωφόρο Βάρης Κορωπίου και Ηφαίστου 2, στην Αθήνα  αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας στο ποσό των 53,20€ /ανά ημέρα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών catering στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία – Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών catering για 30 ανήλικους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία – Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο του Προγράμματος “Support to Refugees in Greece through Integrated Shelter Model – Rapid Mobility Solution (ISM – RMS)”, το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και την ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό τον αριθμό 2016/00996/RQ/01/04 και την με αριθμό σύμβαση χρηματοδότησης: ECHO/-EU/BUD/2016/01007 (European Commission and ASB Arbeiter-Samariter-Bund).

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ.
Ορθή επανάληψη εδώ.
Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ.
Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ.