Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για το έργο της «Ανακαίνισης τριώροφου κτιρίου επί των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 56 και Μαραθώνος στην Αθήνα (Μεταξουργείο)

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για το έργο της «Ανακαίνισης τριώροφου κτιρίου επί των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 56 και Μαραθώνος στην Αθήνα (Μεταξουργείο) το οποίο θα στεγάσει ξενώνα φιλοξενίας 30 ασυνόδευτων ανηλίκων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/004), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Για σχέδια – κατόψεις πατήστε εδώ: α όροφος , β όροφος , ισόγειο , υπόγειο

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για «Εργασίες ανακαίνισης Διώροφου κτιρίου επί της οδού Σπάρτης αρ. 9 στη Θεσσαλονίκη (Ευζώνων) όπου θα στεγαστούν Κοινωνικές Υπηρεσίες Ανηλίκων»

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για «Εργασίες ανακαίνισης Διώροφου κτιρίου επί της οδού Σπάρτης αρ. 9 στη Θεσσαλονίκη (Ευζώνων) όπου θα στεγαστούν Κοινωνικές Υπηρεσίες Ανηλίκων», με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά στο πλαίσιο του Προγράμματος «Προστασία και εκπαίδευση ανηλίκων προσφύγων στη Θεσσαλονίκη το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» σε συνεργασία με την CARITAS.

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.

Κατεβάστε εδώ την φωτογραφική αποτύπωση:

Αποτύπωση 1ου ορόφου

Αποτύπωση 2ου ορόφου

Πρόταση 1ου ορόφου

Πρόταση 2ου ορόφου

Yποβολή εγγράφων προσφορών για την ενοικίαση δύο (2) μίνι βαν εννέα θέσεων στην περιοχή των Λαγκαδικίων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Πτολεμαίων 35), προσκαλεί σε υποβολή εγγράφων προσφορών για την ενοικίαση δύο (2) μίνι βαν εννέα θέσεων στην περιοχή των Λαγκαδικίων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/004), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την προσφορά εδώ

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ

Τροποποίηση της από 03/11/16 υπ’ αριθμό 324/16 διακήρυξης για την «Προμήθεια Λευκών Ειδών» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme»

Αθήνα, 7/11/2016,

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Οργάνωσης κατόπιν της από 7/11/2016 απόφασής τους και αναφορικά με τον υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου διακηρύξεως 324/16 ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Λευκών Ειδών» που θα διενεργηθεί την 14/11/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, ενημερώνουν τους υποψήφιους προσφέροντες ότι λόγω αύξησης στον απαιτούμενο αριθμό των ειδών προς προμήθεια, ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται σε ποσό ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδες και διακόσια είκοσι έξι (€ 28.226,00) άνευ ΦΠΑ και ποσό ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδες (€ 35.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συνακόλουθα τροποποιούνται όλα τα άρθρα της ως άνω διακήρυξης που αναφέρονται στην προϋπολογισθείσα αξία του έργου.

Yποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια προϊόντων υγιεινής για τις ανάγκες της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, (Πτολεμαίων 35), προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια προϊόντων υγιεινής για τις ανάγκες της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/004), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

 

Δείτε την προσφορά εδώ

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ