Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων

Η ΑΡΣΙΣ  προκηρύσσει :

  1. ανοικτό  διαγωνισμό για το έργο  «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων» για τις ανάγκες του προγράμματος Support to Refugees in Greece through Integrated Shelter Model  Rapid – Mobility Solution προϋπολογισμού 10.000,00 συμπεριλαμβανομένου του  Φ. Π. Α. με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά,  που συμφωνούν με τους όρους της προκήρυξης. Η διάρκεια του Έργου ορίζεται έως τις 31/05/2017 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
  2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΑΡΣΙΣ , παράρτημα Θεσσαλονίκης, Πτολεμαίων 35, 54630, 2ος όροφος , την 22/10/2016 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11.00 διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιες/ιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένης/ου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Κατεβάστε την αναλυτική προκήρυξη εδώ

την περιληπτική προκήρυξη εδώ

την οικονομική προσφορά εδώ

την τεχνική συμφωνία εδώ

τα στοιχεία προσφορών εδώ

 

Υποβολή Έγγραφων Προσφορών για τον έλεγχο στατικής επάρκειας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, Πτολεμαίων αρ. 35) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για τον έλεγχο στατικής επάρκειας του κτιρίου επί της Κωνσταντινουπόλεως 34, Αλεξανδρούπολη, όπου θα στεγαστεί η Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

 

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ

Υπόδειγμα Δήλωσης στατικής επάρκειας εδώ

«Παροχή υπηρεσιών επισκευής και ανακαίνισης τμήματος του ισογείου χώρου και του β’ ορόφου οικοδομής επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 34, Αλεξανδρούπολη, όπου θα στεγαστεί η Μεταβατική Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων».

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την με αρ. πρωτ. 5618/14/06/2016 Διακήρυξη Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών επισκευής και ανακαίνισης τμήματος του ισογείου χώρου και του β’ ορόφου οικοδομής επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 34, Αλεξανδρούπολη, όπου  θα στεγαστεί η Μεταβατική Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων». Με την παρούσα ανακοίνωση σας γνωστοποιούμε το σκαρίφημα που αναφέρεται στη σελίδα 49 του ως άνω διαγωνισμού.
Δείτε την Κάτοψη του Ισογείου Ορόφου εδώ
Δείτε την Κάτοψη του Παταριού εδώ

2η υποβολή έγγραφων προσφορών για προμήθεια προϊόντων συμπληρωματικής σίτισης για τους ωφελούμενους του Μεταβατικού Ξενώνα Σίνδου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, Πτολεμαίων αρ. 35) προσκαλεί σε 2η υποβολή έγγραφων προσφορών για προμήθεια προϊόντων συμπληρωματικής σίτισης για τους ωφελούμενους του Μεταβατικού Ξενώνα Σίνδου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ

Υποβολή έγγραφων προσφορών για προμήθεια προϊόντων υγιεινής για τους ωφελούμενους του Μεταβατικού Ξενώνα Σίνδου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme»

Θέμα: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, Πτολεμαίων αρ. 35) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για προμήθεια προϊόντων υγιεινής για τους ωφελούμενους του Μεταβατικού Ξενώνα Σίνδου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

 

Δείτε ολόκληρη τη πρόσκληση εδώ