Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Παράταση προθεσμίας υποβολής έγγραφων προσφορών

1)      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 7 ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 7 ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 6 WEB CAMERA ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 401/16

2)      ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 402/16.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής έγγραφων προσφορών των υπ’ αρ. πρωτ. 401/16 και 402/16 προσκλήσεων έως την 28/12/2016 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00. π.μ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι δημοσιευμένες στον ιστότοπο της Οργάνωσης αντίστοιχες προσκλήσεις προς υποβολή έγγραφων προσφορών.

Αθήνα, 27/12/2016

ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Ορθή Επανάληψη πρόσκλησης προς υποβολή έγγραφης προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών με Αριθμ. Πρωτ. 402/16.

Επαναλαμβάνεται η δημοσίευση της ως άνω πρόσκλησης λόγω τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών στον ζητούμενο φούρνο μικροκυμάτων.
Αθήνα, 23/12/2016

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών στον Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών στον Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στο κέντρο της Αθήνας (Μαραθώνος και Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 56, Μεταξουργείο) και για τις ανάγκες των εργαζομένων και των φιλοξενουμένων σε αυτό, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/004), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια 7 σταθερών υπολογιστών, 7 λογισμικών και 6 web camera στον Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια 7 σταθερών υπολογιστών, 7 λογισμικών και 6 web camera στον Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στο κέντρο της Αθήνας (Μαραθώνος και Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 56, Μεταξουργείο) και για τις ανάγκες των εργαζομένων και των φιλοξενουμένων σε αυτό, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/004), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.

Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία:«Ασφαλιστική κάλυψη 141 διαμερισμάτων/κατοικιών, μέσης κατασκευαστικής αξίας € 1.100/τετραγωνικό μέτρο με το περιεχόμενό τους (αξίας € 3.000 ανά διαμέρισμα) που η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη ή θα μισθώσει σε Αττική (67 διαμερίσματα), Θεσσαλονίκη (30 διαμερίσματα), Σάμο (9 επιπλωμένα διαμερίσματα), Χίο (17 επιπλωμένα διαμερίσματα), Κω (12 επιπλωμένα διαμερίσματα) και Λέρο (6 επιπλωμένα διαμερίσματα), επιφανείας από 20 έως 200 τετραγωνικών μέτρων»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία «Ασφαλιστική κάλυψη 141 διαμερισμάτων/κατοικιών, μέσης κατασκευαστικής αξίας € 1.100/τετραγωνικό μέτρο με το περιεχόμενό τους (αξίας € 3.000 ανά διαμέρισμα) που η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη ή θα μισθώσει σε Αττική (67 διαμερίσματα), Θεσσαλονίκη (30 διαμερίσματα), Σάμο (9 επιπλωμένα διαμερίσματα), Χίο (17 επιπλωμένα διαμερίσματα), Κω (12 επιπλωμένα διαμερίσματα) και Λέρο (6 επιπλωμένα διαμερίσματα), επιφανείας από 20 έως 200 τετραγωνικών μέτρων» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/004), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.