Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

υποβολή έγγραφων προσφορών για προμήθεια προϊόντων συμπληρωματικής σίτισης για τους ωφελούμενους του Μεταβατικού Ξενώνα Σίνδου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, Πτολεμαίων αρ. 35) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για προμήθεια προϊόντων συμπληρωματικής σίτισης για τους ωφελούμενους του Μεταβατικού Ξενώνα Σίνδου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

 

 

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για ενοικίαση μινι βαν

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την ενοικίαση 3 μίνι βαν στην περιοχή των Ιωαννίνων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Arsis Refugees Project» (agreement symbol A-04976-08-507182 ) για το χρονικό διάστημα 05/07/2016 – 31/03/2017, το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την ECKO μέσω της OXFAM.

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.

«Παροχή υπηρεσιών επισκευής και ανακαίνισης τμήματος του ισογείου χώρου και του β’ ορόφου οικοδομής επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 34, Αλεξανδρούπολη, όπου θα στεγαστεί η Μεταβατική Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών επισκευής και ανακαίνισης τμήματος του ισογείου χώρου και του β’ ορόφου οικοδομής επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 34, Αλεξανδρούπολη, όπου  θα στεγαστεί η Μεταβατική Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

 

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια συσκευών κινητών τηλεφώνων και υπηρεσιών καρτοκινητής τηλεφωνίας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για προμήθεια 46 (σαράντα έξι) συσκευών κινητών τηλεφώνων και σαράντα έξι (46) υπηρεσιών καρτοκινητής τηλεφωνίας διάρκειας μέχρι και τον Δεκέμβριο του έτους 2016 για τις ανάγκες των εργαζομένων της Οργάνωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).                                                                           

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

 Θέμα: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, οδός Πτολεμαίων αρ.35), στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή», προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την υπηρεσία απεντόμωσης – καταπολέμησης εντόμων υγειονομικής σημασίας στο χώρο ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα σε είκοσι δύο (22) διαμερίσματα που θα μισθώσει ή έχει μισθώσει η Οργάνωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης και σε γειτονικούς δήμους  στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR). 

                                                                           

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ