Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια, συναρμολόγηση και τοποθέτηση επίπλων για την Μεταβατική Δομή Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Αλεξανδρούπολης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και παράρτημα στην Θεσσαλονίκη, (Πτολεμαίων 35), προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια, συναρμολόγηση και τοποθέτηση επίπλων για τις ανάγκες της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/004), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια προϊόντων συμπληρωματικής σίτισης για τις ανάγκες της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Αλεξανδρούπολης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, (Πτολεμαίων 35),προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια προϊόντων συμπληρωματικής σίτισης για τις ανάγκες της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and ReceptionScheme» (agreementsymbolGRC01/2016/0000000060/004), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).\

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ.

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών – Τροποποίηση Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών – Επανάληψη δημοσίευσης πρόσκλησης σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στον Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών – Τροποποίηση Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών – Επανάληψη δημοσίευσης πρόσκλησης σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση δεκαπέντε (15) κλιματιστικών μονάδων στον Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στο κέντρο της Αθήνας (Μαραθώνος και Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 56, Μεταξουργείο) και για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων σε αυτό, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/004), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR)

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Οργάνωσης αποφασίζουν και παρατείνουν την προθεσμία υποβολής των προσφορών επί της υπ’ αρ. πρωτ. 373/16 πρόσκλησης σε υποβολή προσφορών, μέχρι και την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 16.00.

Τροποποίηση των όρων της τεχνικής προσφοράς για την υποβολή έγγραφων προσφορών για τη προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για το Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών σε Νέους (Πτολεμαίων 42 με Ίωνος Δραγούμη 45)

Υποβολή έγγραφων προσφορών σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για το έργο της «Προμήθειας και  εγκατάστασης επίπλων για το Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών σε Νέους (Πτολεμαίων 42 με Ίωνος Δραγούμη 45)» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Support to mostly Syrian refugees both in camps and en-route in Serbia, FYROM and Greece» – REF No: 1601-010, το  οποίο υλοποιείται από  την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» σε συνεργασία με την ASB – Σερβίας και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (German Federal Foreign Ministry – GFM).

Δείτε την τροποποιημένη προσφορά εδώ

Δείτε τον τροποποιημένο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ

Δείτε την τροποποιημένη οικονομική προσφορά εδώ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και την εγκατάσταση επίπλων στα γραφεία της οργάνωσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (Εγνατίας 30)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και παράρτημα στην Θεσσαλονίκη, (Πτολεμαίων 35), προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια και την εγκατάσταση επίπλων στα γραφεία της οργάνωσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (Εγνατίας 30), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/004), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.