Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων (21.450 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ4471/18-10-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων (21.450 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης), προϋπολογιζόμενης  συνολικής δαπάνης 20.062,35 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 24.877,31 ευρώ με ΦΠΑ για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Μαγνησίας

CPV: Καύσιμα (09100000-0), Πετρέλαιο θέρμανσης (09135100-5)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών πλυσίματος επιβατικών αυτοκινήτων για τις Μονάδες Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης, για τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜΠ581/14.10.2021

Για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών πλυσίματος επιβατικών αυτοκινήτων για τις Μονάδες Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης, για τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 216,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 267,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 50112300-6 Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες.

*παράταση λήψης της προσφοράς μέχρι τις 22/10/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Αθήνα, 14/10/2021

Α.Π.: ΠΡ 151/21

Θέμα: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) αναζητά έγγραφες προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών, πέντε (5) ποντικιών ηλεκτρονικού  υπολογιστή, ενός (1) εξωτερικού σκληρού δίσκου, πέντε (5) ακουστικών με μικρόφωνο HEADSET για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας «Άλκη Ζέη» [οικισμός ΜΑΛΑΓΑΡΙ του Δήμου Βαθέως της Νήσου Σάμου, θέση Ταμπάκικα επί και μεταξύ της Νέας Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβασίου (παραλιακής οδού Μαλαγαρίου) και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβασίου], της Οργάνωσης στην Σάμο,  στο πλαίσιο του Προγράμματος “Child and Family Support Hub (Alki Zei) in Samos” που χρηματοδοτείται από τη UNICEF.  

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης μπαταρίας αυτοκινήτου, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αρ. Πρωτ: ΑΜ4468/13-10-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης μπαταρίας αυτοκινήτου, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 100,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 124,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

CPV: 31440000-2 – Μπαταρίες, 50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων

*παράταση λήψης της προσφοράς έως την Τετάρτη 27/10/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διενέργειας τεστ ανίχνευσης covid-19, για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στα Ιωάννινα, και της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Κοζάνη

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Α.Π.: ΑΜΠ579/12.10.2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διενέργειας τεστ ανίχνευσης covid-19, για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στα Ιωάννινα, και της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Κοζάνη,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.900,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

CPV: Ιατρικές υπηρεσίες (85121000-3)