Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρομπόιλερ, δύο αντιστάσεων, δύο θερμοστατών και λοιπών εργασιών , για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4465/12-10-2021

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρομπόιλερ, δύο αντιστάσεων, δύο θερμοστατών και λοιπών εργασιών , για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 326,61 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 405,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 39715100-8 Ηλεκτρικοί θερμαντήρες νερού, στιγμιαίας θέρμανσης ή θερμοσυσσώρευσης, 45330000-9 Υδραυλικές εργασίες

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜ4462/11-10-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υαλοκαθαριστήρων αυτοκινήτου, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 37,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 45,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

CPV: 34300000-0 – Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας κινητού τηλεφώνου (Smartphone) για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Δυτική Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΠ:ΑΜΠ572/08-10-2021

Για  την απευθείας ανάθεση προμήθειας κινητού τηλεφώνου (Smartphone) για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Δυτική Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  145,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 179,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 32250000-0 Κινητά τηλέφωνα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Αθήνα, 07/10/2021

Α.Π.: ΠΡ 143/21

Θέμα: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) αναζητά έγγραφες προσφορές αναφορικά με την προμήθεια υπηρεσιών καθαρισμού για το Κέντρο Υποστήριξης Οικογένειας και Παιδιού «Άλκη Ζέη» που λειτουργεί η Οργάνωση στη Σάμο [οικισμός ΜΑΛΑΓΑΡΙ του Δήμου Βαθέως της Νήσου Σάμου, θέση Ταμπάκικα επί και μεταξύ της Νέας Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβασίου (παραλιακής οδού Μαλαγαρίου) και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβασίου],  στο πλαίσιο του Προγράμματος “Child and Family Support Hub (Alki Zei) in Samos” που χρηματοδοτείται από τη UNICEF.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας νιπτήρα μπάνιου με κολώνα και την παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης του, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4456/05-10-2021

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας νιπτήρα μπάνιου με κολώνα και την παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης του, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 99,20 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: Νιπτήρες – 44621200-1,  Υδραυλικές Εργασίες 45330000-9

*παράταση λήψης της προσφοράς έως την Τρίτη 19/10/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.