Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού και αντιολισθητικών ταινιών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ: ΑΜ1492
για την προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού και αντιολισθητικών ταινιών, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 430,64 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 534,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 44111400-5 Yλικά ελαιοχρωματισμών

CPV: 44170000-2 Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση με κατασκευαστικά υλικά

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού και αντιολισθητικών ταινιών στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 430,64 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 534,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια κηροκλωστών στα πλαίσια των δημιουργικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1493
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας κηροκλωστών στα πλαίσια των δημιουργικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 79,83 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 99,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 CPV: 19435000-4 – Κλωστές και νήματα ραψίματος από φυσικές ίνες 

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια κηροκλωστών στα πλαίσια των δημιουργικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 79,83 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 99,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και αποκατάστασης λειτουργίας συσκευών της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Φρίξο στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1494
Για την απευθείας ανάθεση παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών  στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ( ΦΡΙΞΟΣ) στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 282,25 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 350,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 71314100-3 Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΦΡΙΞΟΣ) στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 282,25 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 350,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Αρ. Πρωτ. 11106/10-06-19 για την «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού, Εσωρούχων, Αξεσουάρ και Υποδημάτων για τις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων (Safe Zones) στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Δράμα, Καβάλα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα και την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο»

Αθήνα, 10/07/2019

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του προγράμματος «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΑΜΙΦ), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/11106 από 10/07/2019 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», αναδείχθηκαν ανάδοχοι της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας, οι εξής εταιρείες:

ΤΜΗΜΑ Α. ΑΝΔΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ:
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ» με διακριτικό τίτλο «ALAB GLOBAL» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (7ο χλμ οδού Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Ν. Ευκαρπία) και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας για το ΤΜΗΜΑ Α. ΑΝΔΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ, στο ποσό των 53.016,50€ άνευ ΦΠΑ και 65.740,46€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Πρόσκληση υποβολής έγγραφων προσφορών για τον ελαιοχρωματισμό έξι διαμερισμάτων, στο πλαίσιο του έργου “Accomodation and services to asylum seekers and refugees of international protection in Greece “

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη Λέοντος Σοφού 26) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για τον ελαιοχρωματισμό έξι διαμερισμάτων, στο πλαίσιο του έργου “Accomodation and services to asylum seekers and refugees of international protection in Greece ” του προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.