Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια προϊόντων συμπληρωματικής σίτισης για τις ανάγκες της μεταβατικής δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Σίνδο»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την Προμήθεια προϊόντων συμπληρωματικής σίτισης για τις ανάγκες της μεταβατικής δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Σίνδο,  στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077/000), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ– Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Δείτε τον πίνακας τεχνικών προδιαγραφών εδώ.

Ανάδειξη αναδόχου πρόσκλησης προς υποβολή προσφοράς με Αρ. πρωτ. 49/2017 για την προμήθεια γραφικής ύλης

 

Αθήνα, 30/1/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Relocation and Reception Scheme που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol GRC01/2016/0000000060/006], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/49/17 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «TURN ON OFFICE ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πύδνας αρ. 15 και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας γραφικής ύλης στο ποσό των € 2.490,90 άνευ ΦΠΑ και € 3.088,72 με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Relocation and Reception Scheme
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

Ανάδειξη αναδόχου μειοδοτικού διαγωνισμού Αρ. πρωτ. Π844/13-1- 2017 για την Παροχή υπηρεσιών catering για κατά ανώτατο όριο 50 φιλοξενούμενους στη μεταβατική δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Σίνδο

Θεσσαλονίκη, 02/02/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol agreement symbol GRC01/2017/0000000077/000], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 13/Π844/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ατομική επιχείρηση  «ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΓΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ » με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ – CATERING» που εδρεύει στο Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας στο ποσό των 5,55€ ανά άτομο/ανά ημέρα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

Ανάδειξη αναδόχου πρόσκλησης προς υποβολή προσφοράς Αρ. πρωτ. Π842/12-1- 2017 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στον ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Θεσσαλονίκη, 02/02/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Relocation and Reception Scheme  που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol agreement symbol GRC01/2016/0000000060/006], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/Π842/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ατομική επιχείρηση  «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ» που εδρεύει στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης με έκπτωση που ανέρχεται στο ποσοστό των 2,5 % επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης ανά λίτρο στο νομό Θεσσαλονίκης κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, όπως αυτή προκύπτει από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

Ανάδειξη αναδόχου πρόσκλησης προς υποβολή προσφοράς Αρ. πρωτ. Π841/12-1- 2017 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στην μεταβατική δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη

Θεσσαλονίκη, 02/02/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol agreement symbol GRC01/2017/0000000077/000], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/Π841/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ατομική επιχείρηση  «ΠΟΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» που εδρεύει στο 8ο χλμ Αλεξανδρούπολης- Άνθειας, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης με έκπτωση που ανέρχεται στο ποσοστό των 1,2% επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης ανά λίτρο στο νομό Έβρου κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του αρμοδίου τμήματος εμπορίου και τουρισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη