Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Ορθή Επανάληψη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υποβολή προσφορών για την παροχή ενοικίασης οχημάτων με Αριθμ. Πρωτ. Π846/18-1-2017

Επαναλαμβάνεται η δημοσίευση του ως άνω ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού λόγω τροποποίησης του αριθμού των απαιτούμενων επιβατικών αυτοκινήτων σε δύο (2). Ο προϋπολογισμός του έργου παραμένει ίδιος.

Δείτε το κείμενο του ανοιχτού διαγωνισμού εδω.

Πρόσκληση προς υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια απορρυπαντικών και ειδών καθαρισμού

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια απορρυπαντικών και ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων της Οργάνωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/006), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση προς υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων της Οργάνωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/006), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση προς υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων της Οργάνωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/006), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων για την Κινητή Μονάδα στο Βόλο»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων για την Κινητή Μονάδα στο Βόλο», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο του Προγράμματος το οποίο αφορά προστασία παιδιών και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την περίληψη εδώ.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ.