Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων ειδών εκτύπωσης για τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες, στην Αλεξανδρούπολη, στη Μακρινίτσα και για το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 18/2019
για την ανάδειξη αναδόχου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (στην περιοχή Ταγαράδων), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 5.920,97€ χωρίς Φ.Π.Α. και 7.342,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

CPV: τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας: 30125110-5, εκτυπωτικό χαρτί: 30197630-1, μελανοταινίες εκτυπωτών : 30192320-0

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (στην περιοχή Ταγαράδων), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ1474
 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εκπαιδευτικού υλικού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 94,35 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: βιβλία διδασκαλίας: 22112000-8

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ,το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 94,35 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 100,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑM1472
Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.600,00€ χωρίς ΦΠΑ και 3.224,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις υδραυλικές εργασίες

CPV: 45330000-9 Υδραυλικές εργασίες

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για παροχή υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ταγαράδες στην Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.600,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.224,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις υδραυλικές εργασίες.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στην Βελίκα Λάρισας και παροχής υπηρεσίας γεύματος 40 ατόμων, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΜ: 1471
Για την απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στην Βελίκα Λάρισας και παροχής υπηρεσίας γεύματος 40 ατόμων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.370,96 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 1.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες οργανωμένων εκδρομών – 63511000-4

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στην Βελίκα Λάρισας και παροχής υπηρεσίας γεύματος 40 ατόμων»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.370,96  ευρώ  καθαρή αξία, συνολική αξία 1.700,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Γεωγραφική Ενότητα Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ1473
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 933 λίτρων καυσίμων κίνησης, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 564,52 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 700,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Γεωγραφική Ενότητα Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο- Ταγαράδες).  

 CPV: 09100000-0

Η Άρσις Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544 – περίοδος υλοποίησης από 1-1-2019 έως 31-12-2019), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για καύσιμα κίνησης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες).