Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση Παροχής Εργασιών Κλειδαρά για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στα διαμερίσματα που μισθώνει στην Νήσο Χίο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ : 130/2021 – 04.10.2021

Για την Απευθείας Ανάθεση Παροχής Εργασιών Κλειδαρά για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στα διαμερίσματα που μισθώνει στην Νήσο Χίο, , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.000,00 € ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 14.040,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV : 44520000-1    Κλειδαριές για πόρτες

*παράταση λήψης της προσφοράς έως την Δευτέρα 11/10/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση Παροχής Εργασιών Αποκατάστασης Τζαμιών και Πλεξιγκλάς για τις ανάγκες της«ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στα διαμερίσματα που μισθώνει στην Νήσο Χίο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ : 129/2021 – 04.10.2021

Για την Απευθείας Ανάθεση Παροχής Εργασιών Αποκατάστασης Τζαμιών και Πλεξιγκλάς για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στα διαμερίσματα που μισθώνει στην Νήσο Χίο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 9.360,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV : 50000000-5 Εργασίες επισκευής και συντήρησης

*παράταση λήψης της προσφοράς έως την Δευτέρα 11/10/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση Παροχής Εργασιών Επιδιόρθωσης αλουμινίων για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στα διαμερίσματα που μισθώνει στην Νήσο Χίο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ : 132/2021 – 04.10.2021

Για την Απευθείας Ανάθεση Παροχής Εργασιών Επιδιόρθωσης αλουμινίων για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στα διαμερίσματα που μισθώνει στην Νήσο Χίο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.000,00 € ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 14.040,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV : 50700000-2    Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου

*παράταση λήψης της προσφοράς έως την Δευτέρα 11/10/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση Παροχής Εργασιών Ελαιοχρωματισμού για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στα διαμερίσματα που μισθώνει στην Νήσο Χίο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ : 131/2021 – 04.10.2021

Για την Απευθείας Ανάθεση Παροχής Εργασιών Ελαιοχρωματισμού για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στα διαμερίσματα που μισθώνει στην Νήσο Χίο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 19.890,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV : 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

*παράταση λήψης της προσφοράς έως την Δευτέρα 11/10/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση Παροχής Ξυλουργικών εργασιών για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στα διαμερίσματα που μισθώνει στην Νήσο Χίο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ : 133/2021 – 04.10.2021

Για την Απευθείας Ανάθεση Παροχής Ξυλουργικών εργασιών για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στα διαμερίσματα που μισθώνει στην Νήσο Χίο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.800,00 € ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 21.996,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV : 45422100-2    Ξυλουργικές εργασίες

*παράταση λήψης της προσφοράς έως την Δευτέρα 11/10/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.