Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση Παροχής Ηλεκτρολογικών εργασιών για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στα διαμερίσματα που μισθώνει στην Νήσο Χίο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ : 127/2021 – 04.10.2021

Για την Απευθείας Ανάθεση Παροχής Ηλεκτρολογικών εργασιών για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στα διαμερίσματα που μισθώνει στην Νήσο Χίο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 16.000,00 € ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 18.720,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV : 45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

*παράταση λήψης της προσφοράς έως την Δευτέρα 11/10/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υδραυλικών εργασιών για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στα διαμερίσματα που μισθώνει στην Νήσο Χίο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ : 128/2021 – 04.10.2021

Για την Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υδραυλικών εργασιών για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στα διαμερίσματα που μισθώνει στην Νήσο Χίο, , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.000,00 € ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 12.870,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ..

CPV : 45330000-9    Υδραυλικες εργασιες

*παράταση λήψης της προσφοράς έως την Δευτέρα 11/10/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών υλοποίησης τεσσάρων (4) δράσεων/εργαστηρίων εκμάθησης τσίρκο, για τις ανάγκες του προγράμματος REACT 2021 – Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με Α.Π.: 13087/29-09-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών υλοποίησης τεσσάρων (4) δράσεων/εργαστηρίων εκμάθησης τσίρκο, για τις ανάγκες του προγράμματος REACT 2021 – Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.200,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.488,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 92312000-1 Καλλιτεχνικές Υπηρεσίες

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών υλοποίησης έξι (6) καλλιτεχνικών δράσεων/εργαστηρίων, για τις ανάγκες του προγράμματος REACT 2021 – Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με Α.Π.: 13080/27-09-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών υλοποίησης έξι (6) καλλιτεχνικών δράσεων/εργαστηρίων, για τις ανάγκες του προγράμματος REACT 2021 – Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.860,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 92312000-1 Καλλιτεχνικές Υπηρεσίες

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜΠ541/23.09.2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 967,74 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

CPV: καύσιμα (09100000-0), CPV: πετρέλαιο ντίζελ (09134100-8)