Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου των συστημάτων πυρασφάλειας για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ1430
Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών ελέγχου των συστημάτων πυρασφάλειας  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 322,58 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Συστήματα πυρανίχνευσης  31625100-4

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προϋπολογιζόμενης δαπάνης 322,58 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 16/2019 για την προμήθεια εξοπλισμού για τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, τη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αθήνα και στο Γραφείο ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16/2019
για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η/Υ, SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ/ΚΛΕΙΔΙΑ/ΛΟΥΚΕΤΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ, ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ) για τις ανάγκες των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας, στην Αθήνα και στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 26.892,99€ χωρίς Φ.Π.Α. ποσοστού 24% και 33.348,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

CPV: 48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών,30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών, 39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, 39151000-5 Διάφορα έπιπλα, 44510000-8 Εργαλεία, 16160000-4 Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής, 44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων, 44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής, 39314000-6 Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου, 42959000-3 Πλυντήρια πιάτων επαγγελματικού τύπου, 39142000-9 Έπιπλα κήπου, 39510000-0 Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης, 18921000-1 Βαλίτσες, 39515410-2 Σκίαστρα εσωτερικού χώρου , 39143112- 4 Στρώματα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στο Λαύριο-Σούνιο 28 φιλοξενουμένων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1438
Για την απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στο Λαύριο-Σούνιο 28 φιλοξενουμένων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 282,26 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 350,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες οργανωμένων εκδρομών – 63511000-4

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στο Λαύριο- Σούνιο 28 φιλοξενουμένων»  για τους φιλοξενούμενους της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προϋπολογιζόμενης δαπάνης 282,26  ευρώ  καθαρή αξία  και  350,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης λειτουργίας 19 κλιματιστικών μονάδων για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αλεξανδρούπολης (Φρίξος,Έλλη)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ1437
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης λειτουργίας 19 κλιματιστικών μονάδων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 403,22 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 19  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ»  για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αλεξανδρούπολης (Φρίξος, Έλλη) (Κωνσταντινουπόλεως  αριθ 34 – ΤΚ 68133,  Αλεξανδρούπολη)  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 403,22 ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24% , συνολική αξία 500,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των ειδών ιατρικού εξοπλισμού του έργου «In4Child»

Α.Π.:11139/20-06-2019

Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των ειδών ιατρικού εξοπλισμού του έργου «Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG IPA  Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών με κωδικό ΟΠΣ 5031670.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «In4Child» Πρόγραμμα INTERREG IPA  Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών με κωδικό ΟΠΣ 5031670, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ.  3/11097/2019 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης προμήθειας: