Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 480 λίτρων αμόλυβδης βενζίνης και 3.449 λίτρων πετρελαίου κίνησης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ4421/24-09-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 480 λίτρων αμόλυβδης βενζίνης και 3.449 λίτρων πετρελαίου κίνησης, προϋπολογιζόμενης  συνολικής δαπάνης 4.489,00 € ευρώ άνευ ΦΠΑ και 5.566,36€ ευρώ με Φ.Π.Α. για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Έβρου και Μαγνησίας και τις ευρύτερες ανάγκες της Οργάνωσης.

CPV: Πετρέλαιο ντίζελ (09134100-8), Αμόλυβδη βενζίνη (09132100-4)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και ειδών εκτύπωσης για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης, καθώς και για τις ανάγκες των χώρων επιχειρησιακής βάσης ομάδας εργασίας και χώρου μαθημάτων, εργαστηρίων και συναντήσεων φιλοξενούμενων στις πόλεις Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη (σε συντομία γραφείο)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜΠ538/22.09.2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και ειδών εκτύπωσης για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης, καθώς και για τις ανάγκες των χώρων επιχειρησιακής βάσης ομάδας εργασίας και χώρου μαθημάτων, εργαστηρίων και συναντήσεων φιλοξενούμενων στις πόλεις Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη (σε συντομία γραφείο), προϋπολογιζόμενης δαπάνης  4.674,19 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 5.795,99 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 30192700-8 – Γραφική ύλη,  30197643-5 – Φωτοαντιγραφικό χαρτί, 30125110-5 – Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας, 30125120-8 – Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές,  30234200-0 – Οπτικοί δίσκοι,  37800000-6 – Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας,  30192000-1 – Προμήθειες ειδών γραφείου 22800000-8 – Μητρώα από χαρτί ή χαρτόνι, λογιστικά βιβλία, κλασέρ, έντυπα και άλλα τυπωμένα χαρτικά είδη

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας συντήρησης και αναγόμωσης, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜ4417/22-09-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας συντήρησης και αναγόμωσης, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 111,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 137,64 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών επαγγελματία διαιτολόγου -διατροφολόγου, για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στη Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ4408/22-09-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών  επαγγελματία διαιτολόγου -διατροφολόγου, για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στη Μακρινίτσα Βόλου, για διάστημα τριών μηνών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 180,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 223,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Cpv:   85312300-2 – Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μίσθωσης λεωφορείου, για την υλοποίηση οχτώ (8) ημερήσιων εκδρομών, για τις ανάγκες του προγράμματος

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με Α.Π.: 13053/16-09-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μίσθωσης λεωφορείου, για την υλοποίηση οχτώ (8) ημερήσιων εκδρομών, για τις ανάγκες του προγράμματος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.440,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.785,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

CPV: Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό (60172000-4)