Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας σέρβις αυτοκινήτου (CITROEN JUMPY) για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1679
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας σέρβις αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120,97€ χωρίς ΦΠΑ και 150,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων (50112000-3)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσίας σέρβις αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120,97€ χωρίς ΦΠΑ και 150,00€ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίου (15 άτομα/μήνα), της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1675
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου (15 άτομα/μήνα), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 483,87 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 79998000-6 Υπηρεσίες προγύμνασης

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ γυμναστηρίου (15 άτομα/μήνα)» για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 483,87 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 600,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την έκτακτη προμήθεια εξοπλισμού (διάφορα είδη επίπλων), για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μακρινίτσας Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1670
Για την απευθείας ανάθεση έκτακτης προμήθειας εξοπλισμού (διάφορα είδη επίπλων), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.733,87 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.150,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 39100000-3 – Έπιπλα, 39130000-2 – Έπιπλα γραφείων

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την έκτακτη προμήθεια εξοπλισμού (διάφορα είδη επίπλων) για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.733,87 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.150,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλινοσκεπασμάτων λόγω της έκτακτης και επείγουσας ανάγκης που δημιουργήθηκε στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μακρινίτσας Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1669
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας κλινοσκεπασμάτων λόγω της έκτακτης και επείγουσας ανάγκης που δημιουργήθηκε στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μακρινίτσας Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.016,12 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.260,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV 39512000-4 Κλινοσκεπάσματα

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια κλινοσκεπασμάτων λόγω της έκτακτης και επείγουσας ανάγκης που δημιουργήθηκε στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.016,12 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.260,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών συντήρησης-αποκατάστασης 4 κλιματιστικών για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ1667
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης – αποκατάστασης 4 κλιματιστικών για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120,96 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 150,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο στην  Θεσσαλονίκη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120,96 ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24%, συνολική αξία 150,00 ευρώ με ΦΠΑ.