Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ: ΠΡ 163/21 – 29/10/2021

Για την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  105,00€ χωρίς ΦΠΑ και 130,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ (35111320-4)

CPV: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (50413200-5)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης κατ΄οίκον για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜΠ601/27-10-2021

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης κατ΄οίκον για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανατολικής Θεσσαλονίκης,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 555,97 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 689,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 09135100-5 πετρέλαιο θέρμανσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Αθήνα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡ 160/21 – 27/10/2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης, 3.500,00 € χωρίς ΦΠΑ και 4.340,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV : 50312000-5      ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

*παράταση λήψης της προσφοράς έως την Παρασκευή 05/11/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4497/22-10-2021 Για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια ποδοσφαιρικών υποδημάτων και αξεσουάρ αθλητικής ένδυσης, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4497/22-10-2021

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια ποδοσφαιρικών υποδημάτων και αξεσουάρ αθλητικής ένδυσης, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 140,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 173,60 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 18820000-3 – Αθλητικά υποδήματα, 37400000-2 – Αθλητικά είδη και εξοπλισμός

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Κοζάνης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜΠ599/25-10-2021

Για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Κοζάνης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 204,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 252,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης

*παράταση λήψης της προσφοράς έως την Πέμπτη 04/11/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

*2η παράταση λήψης της προσφοράς έως την Δευτέρα 08/11/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.