Erasmus+

Erasmus

Πριν από μερικούς μήνες, η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων διεύρυνε το εθελοντικό της δίκτυο, υποδεχόμενη έναν αριθμό νέων εθελοντών στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας, Erasmus+ Ευρωπαική Εθελοντική Υπηρεσία. Η ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε πέντε ευρωπαίους εθελοντές από διάφορες χώρες, για να προσφέρουν την εθελοντική τους υπηρεσία σε δομές της για το διάστημα μεταξύ Απριλίου – Νοεμβρίoυ 2019. Ειδικότερα η Cristina από τη Μολδαβία, h Saadia και o Alexis από τη Γαλλία, o Dario και η Paola από την Ιταλία συμμετέχουν ήδη στις δράσεις του «ΚΥΝ Πτολεμαίων», στο «Σπίτι της ΑΡΣΙΣ», στον «Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου» και στον «Ξενώνα Πυλαίας».

Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα δημοσιεύουμε εδώ τις μηνιαίες αναφορές των Ευρωπαίων εθελοντών μας στα αγγλικά με σκοπό να μοιραστούν όλα όσα βιώνουν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής τους υπηρεσίας.


A few months ago, ARSIS- Social Organisation for Youth’s Support, expanded its voluntary web, by receiving a number of new volunteers under the mobility program, Erasmus + European Voluntary Service. ARSIS in Thessaloniki, welcomed five new volunteers from different countries to offer their voluntary service to its structures, for the period between April – November 2019. Especially, Cristina from Moldavia, Saadia and Alexis from France, Dario and Paola from Italy have already participated in the activities of “KYN Ptolemaiwn”, “the House of ARSIS”, “the House of Unaccompanied Minors of Wraiokastron” and “the House of Pylaia”.

At regular intervals we will be posting here the mothly reports in English of our European volunteers so they can openly share their experiences during their European Voluntary Service.

Darrio Sottocorno_July

The third month of my experience in Greece: growing the impact

The third month in a new place is the moment you start to listen to your aspirations and ideas. It is also the moment you start having opinions about the environment around you and how it could be. I am in the halfway of the 6-months project here for my EVS in Arsis Thessaloniki, so now I am shaping my action, trying to adapt to the needs of the people I’m working with. And putting my vision into game.

I think that the practice of adaptation is included and coherent with the idea of intercultural social work. By adapting to the special conditions of the context, one can grow his competences in order to improve the impact of his action. This is valid specially when the work involves people from a migration background. In this environment, flexibility and ability to listen are basic. So if you make plans, be sure that they won’t realize as you expected. In the end, it is normal that inclusion follows a different path, based on each group, person, space it takes place.

Download the whole report here.

Darrio Sottocorno_June

The second month of my experience in Greece: from first steps to confidence

Going around Thessaloniki

Two months is the right time to feel at ease in a new place. The castle we have built together with the kids last week represents it well. My confidence with Thessaloniki has grown and after two months I can find easily my way in and out the city. Simple things as the best coffee close to the office, the right bus to take for different places, alternatives for a walk are in my mind, as the initial ability to welcome and guide others. At first I was surprised by how strong cold coffee can be: now, with longer and warmer days, I’ve learnt how to drink it. Extremely slowly, but continuously. It can save your life! I am also improving fast with the Greek language. I am really proud of my simple sentences and apparently, in this case also, the embarrassment is gone: now I want to speak better and better.

Download the whole report here.

Darrio Sottocorno_May

First hours in Thessaloniki: a warm welcome

My experience in Thessaloniki started with a warm welcome at the airport by my EVS colleagues in Arsis projects, Saadia and Cristina. I was expecting to meet someone new, but the sensations were immediately positive and rewarding. A lot of questions come up, like ‘How old are you?’ ‘Which is your hometown?’ ‘Why did you choose Thessaloniki?’.

It was not the first time and not the last I had to explain myself. You can choose to answer this kind of questions everyday in an automatic and easy way, but for sure it can help you realize your motivation and make you think about a complex ensemble of factors in yor life: welcome to EVS! Thessaloniki appears as a vibrant and alive city, full of details and places to discover.

Download the whole report here.

Paola Aiello_May

The EVS Adventure Begins

First Impressions

My experience in Thessaloniki started with a delayed flight – Σιγά σιγά style – and a warm welcome at the airport by my EVS colleagues in Arsis projects, Saadia and Dario. I was expecting to meet someone new, so I was a bit nervous, however my perceptions were immediately positive and rewarding. We started speaking in French which I really appreciated, since I was hoping to find someone with whom I could still practice this difficult and beautiful language. While on the bus during the way I saw the sea side (the port) and I was so excited, but the guys revealed to me that one could not actually swim in it because of pollution – I was shocked! – So, my welcoming was also quite traumatizing. We arrived at our accommodation located right in front of the train station, and I already felt I was in the right place at the right moment! Later that night I went to eat a σουβλάκι with some of the flat mates by our place. I had already understood that a great love with Greek food had just started! Then, they showed me around the china town of the city, our hood and I adored it. There are so many graffiti and pieces of street art that I could get myself lost for days!

Download the whole report here.