Ολοκληρωμένα

«Relocation & Reception Scheme» (κωδικός έργου: GRC01/2016/0000000060/004)

Η ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων υλοποιεί το πρόγραμμα «Relocation & Reception Scheme» (κωδικός έργου: GRC01/2016/0000000060/004), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

«Safe spaces» προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων

Με βασική επιδίωξη την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η ΑΡΣΙΣ παρεμβαίνει για την υπεράσπιση της πλέον ευάλωτης ομάδας προσφύγων, τους ασυνόδευτους ανήλικους διατηρώντας δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα από το 2006.

Στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης της στον τομέα της παιδικής προστασίας αναπτύσσει δράσεις πολύπλευρης υποστήριξης των παιδιών προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα μας χωρίς οικογένεια, για να δημιουργήσει μαζί τους μια καθημερινότητα με όνειρα, δημιουργικό παιχνίδι και γνώση.

Αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία της στο προσφυγικό, η ΑΡΣΙΣ ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2015 παρεμβάσεις στην περιοχή της Ειδομένης, υποστηρίζοντας τους ανηλίκους και τα παιδιά αρχικά, με δημιουργική απασχόληση. Η δράση διευρύνθηκε γρήγορα με ομάδες κοινωνικής παρέμβασης για τον εντοπισμό και την πλαισίωση των ασυνόδευτων ανηλίκων και των ευάλωτων παιδιών και των οικογενειών τους.

Με το οριστικό κλείσιμο των συνόρων, την εκκένωση της Ειδομένης και της μετακίνησης του προσφυγικού πληθυσμού σε καταυλισμούς η ΑΡΣΙΣ συνέχισε το έργο της δίπλα στους ασυνόδευτους ανηλίκους αναπτύσσοντας δράσεις υποστήριξης τους και δημιουργώντας νέες δομές φιλοξενίας.

Ο μεγάλος αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα οδήγησε σε γρήγορη πλήρωση των υπαρχουσών θέσεων φιλοξενίας στις υφιστάμενες δομές φιλοξενίας. Οι φορείς παιδικής προστασίας βρέθηκαν αντιμέτωποι με το φαινόμενο της προστατευτικής φύλαξης ανηλίκων σε αστυνομικά τμήματα.

Μετά τον εντοπισμό και την προσέγγιση των ανηλίκων, απαιτείται η μεταφορά τους σ’ ένα προστατευτικό περιβάλλον. Σήμερα, με τους ξενώνες που λειτουργούν από την ΑΡΣΙΣ και άλλους φορείς να είναι γεμάτοι, δεν υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας του μεγάλου αριθμό ανηλίκων αιτούντων άσυλο που εντοπίζονται από τις ομάδες κοινωνικής παρέμβασης στο εσωτερικό των καταυλισμών κάθε μέρα. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, μεταφέρονται για «προστατευτική φύλαξη» σε αστυνομικά τμήματα, όπου παραμένουν μέχρι να βρεθεί μια λύση για τη φιλοξενία τους (υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα παιδιά έχουν τοποθετηθεί σε κελιά αστυνομικών τμημάτων ακόμα και μαζί με ενήλικες άνδρες που κατηγορούνται για ποινικά αδικήματα). Τα παιδιά – αυτή η τόσο ευάλωτη  ομάδα του ήδη ευάλωτου προσφυγικού πληθυσμού – δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να τοποθετούνται σε αστυνομικά τμήματα, τα οποία αν και είναι η μόνη εναλλακτική λύση προκειμένου οι ανήλικοι να μη μένουν μόνα και χωρίς επιτήρηση, σαφώς δεν είναι ικανοποιητική λύση για τη στέγαση παιδιών.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, εντόπισε ως πιθανότητα τη δημιουργία εντός του καταυλισμού των Διαβατών ενός χώρου διαμορφωμένου για την προσωρινή φιλοξενία εφήβων ασυνόδευτων, έως ότου τοποθετηθούν σε μόνιμες δομές φιλοξενίας.

Το Safe Space, ως μια ρεαλιστική λύση στο υπαρκτό ζήτημα της προστατευτικής φύλαξης, αποτελεί από τον Απρίλιο του 2016 πραγματικότητα, καθώς υποστηρίχθηκε από τις Εισαγγελικές Αρχές, το Υπουργείο, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τους χρηματοδότες της ΑΡΣΙΣ.

Κέντρο Υποστήριξης Νέων «ΝΕΩΝ ΧΩΡΑ!!»

Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης έχει επιδεινώσει σημαντικά τα ελλείμματα προγραμμάτων, υπηρεσιών και υποστηρικτικών δομών για τους εφήβους και τους μετέφηβους. Παράλληλα, η κοινωνική πίεση αφορά και επηρεάζει την ζωή των παιδιών και νέων δημιουργώντας ανισότητες και δυσχερείς συνθήκες για την ανάπτυξη τους, διαμορφώνοντας παράλληλα ταυτότητες, συμπεριφορές και επιλογές οι οποίες συχνά χαρακτηρίζονται από θυμό, βία, σύγκρουση με θεσμούς ή ενήλικα πρόσωπα κύρους ή οδηγούν σε αδράνεια, εσωτερίκευση της απόρριψης, θυματοποίηση, παθητικότητα και απώλεια διεκδίκησης δικαιωμάτων.

Σε αυτή τη συγκυρία είναι σημαντικό να υπάρξουν οι δομές εκείνες που ν’ αναχαιτίζουν τη περιθωριοποίηση  των νέων από την κοινωνική λειτουργία και να εξισορροπούν με υποστηρικτικές υπηρεσίες την συχνά θεσμική καταστολή και ποινικοποίηση συμπεριφορών.

Ενισχύοντας την προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων στη περιοχή

Το πρόγραμμα «Ενισχύοντας την προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή» έχει διάρκεια 8 μηνών: 1η Δεκεμβρίου 2015 – 31η Ιουλίου 2016. Οι εταίροι του προγράμματος είναι η ΜΚΟ ΑΤΙΝΑ στην Σερβία (συντονίστρια οργάνωση), η ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στην Ελλάδα και η «Open Gate/La Strada στην Π.Γ.Δ.Μ. Και οι τρεις οργανώσεις διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία στη καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων και ιδίως των ανηλίκων.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται υπό την αιγίδα της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Γαλλίας στα Ηνωμένα Έθνη (Permanent Mission of France to the UN) που εδρεύει στη Βιέννη. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση μηχανισμού προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων στις περιοχές Ελλάδα, ΠΓΔΜ και Σερβία στη μεταναστευτική – προσφυγική κρίση που βιώνουμε. Οι προσφυγικές – μεταναστευτικές καταστάσεις ενέχουν πλήθος κινδύνων, πέραν της εμπορίας ανθρώπων, όπως ποικίλες μορφές βίας, εκμετάλλευσης και κακοποίησης με τα οποία οι ασυνόδευτοι ανήλικοι έρχονται αντιμέτωποι.

TWELVE

TWELVE – Προωθώντας την εφαρμογή του άρθρου 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο Δίκαιο Ανηλίκων.

 10.2014 – 03.2016 – Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής του άρθρου 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος TWELVE είναι να συμβάλει στην εφαρμογή του άρθρου 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σύμφωνα με το Γενικό Σχόλιο Νο 14 (2013) της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο πεδίο του Δικαίου Ανηλίκων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με το να αναπτύξει μια διεπιστημονική εκπαιδευτική διαδικασία που να στοχεύει στην ενδυνάμωση και την εναρμόνιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των επαγγελματιών που επιλαμβάνονται θεμάτων που αφορούν στα δικαιώματα των παιδιών, ως βασικό στοιχείο μιας κατάλληλης, αποτελεσματικής και χωρίς αποκλεισμούς δράσης.