Ολοκληρωμένα

Promoting participatory fieldwork at grass-root level in marginalized and traditional Roma

Δημιουργία και υποστήριξη πολιτιστικού κέντρου ΡΟΜΑ

Περίοδος Υλοποίησης: 2011-2013

Άλλοι Εταιροι: AMALIPE Center for Interethnic Dialogue and Tolerance

Φορείς Χρηματοδότησης: European Commission – DAPHNE III

european commission

 

 

 

 

 

DAPHNE

 

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων επιμορφωτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα ανηλίκων – μεταναστών στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, εκτός των χωρών φιλοξενίας τους

Ομάδες εφήβων της εταιρείας προστασίας ανηλίκων με τη δημιουργία εργαστηρίων σε 12 πόλεις της Ελλάδας.

Περίοδος Υλοποίησης: 2/2/2012 – 30/06/2012

Φορείς Χρηματοδότησης: Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής ΣΥνοχής, Γενική Δ/νση Μετανάστευσης

ΜΕΤΟΙΚΟΣ 2012- Δράσεις υποδοχής, φιλοξενίας και υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων και οικογενειών αιτούντων άσυλο, Δράση 1.Α.4

Κοινωνική μέριμνα, ψυχολογική βοήθεια και σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στις ευάλωτες περιπτώσεις της ομάδας στόχου.

Περίοδος Υλοποίησης: 01/03/2012 – 31/08/2012

Φορείς Χρηματοδότησης: Υπουργείο Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιαςtop-new-1

Χτίζοντας δεξιότητες συμμετοχής Δράση 1.Β.1

Κοινωνική μέριμνα, ψυχολογική βοήθεια και σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στις ευάλωτες περιπτώσεις της ομάδας στόχου.

ΜΕΤΟΙΚΟΣ 2012- Δράσεις υποδοχής, φιλοξενίας και υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων και οικογενειών αιτούντων άσυλο, Δράση 1.Α.1

Αύξηση χωρητικότητας και αναβάθμιση υπηρεσιών φιλοξενίας για αιτούντες άσυλο.