Ολοκληρωμένα

ΜΕΤΟΙΚΟΣ 2011- Δράσεις υποδοχής, φιλοξενίας και υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων και οικογενειών αιτούντων άσυλο, Δράση 1.Α.1

Αύξηση χωρητικότητας και αναβάθμιση υπηρεσιών φιλοξενίας για αιτούντες άσυλο.

Περίοδος Υλοποίησης: 01/07/2011 – 30/06/2012

Φορείς Χρηματοδότησης:Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Plus Development –Integrated intervention for immigrants

Περίοδος Υλοποίησης: 01/04/2009 – 31/03/2011

51116/ΕΥΔ&ΠΤΣ 3537/10-11-2008

NOSTOS (Greece)

Φορείς Χρηματοδότησης: European Commission, European Financial Space, Greek Ministry of Finance

european commission