Πρόγραμμα In4Child

Οδηγός Ενημέρωσης Πολιτών για την Παιδική Εργασία

10 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για ένα παιδί που δουλεύει στο δρόμο

Το Κέντρο Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ συγκέντρωσε τα πιο σημαντικά ερωτήματα των πολιτών γύρω από το φαινόμενο της παιδικής εργασίας και ετοίμασε έναν πρακτικό οδηγό.

Τι συμβαίνει στην πόλη μας και στην Ελλάδα, ποιες είναι οι μορφές της παιδικής εργασίας, τι ορίζει η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του παιδιού, πώς σχετίζεται η σχολική φοίτηση με την παιδική εργασία, πώς συντηρείται το φαινόμενο της παιδικής εργασίας;

Ο παρακάτω οδηγός πέραν από πληροφορίες γύρω από το φαινόμενο επιχειρεί να δώσει πρακτικές οδηγίες σε κάθε πολίτη που έρχεται καθημερινά σε επαφή με παιδιά που δουλεύουν στο δρόμο. Τι προτείνεται στην επαφή μας μαζί τους; Τι μπορεί κανείς να κάνει και πού μπορεί να απευθυνθεί όταν βλέπει ένα παιδί που εργάζεται στο δρόμο.

Στον οδηγό θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας με τους φορείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και ένα χρήσιμο παράτημα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την παιδική εργασία.

Το παρόν παρήχθη στο πλαίσιο του έργου “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” με τίτλο «In4Child» που υλοποιείται στο Πρόγραμμα INTERREG IPA CBC “Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020″ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών πόρων των συμμετεχουσών χωρών. 

Προκήρυξη θέσης (1) Streetworker πλήρους απασχόλησης

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG “Ελλάδα- Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”, 1st Call 2016, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης 1 Streetworker στη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή Θέσης:

Βασικά καθήκοντα της θέσης είναι ο εντοπισμός παιδιών στο δρόμο, η παραπομπή τους στα Κέντρα Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ και άλλες δομές της ή δομές άλλων Οργανισμών και η συμμετοχή τους στις εξωτερικές δράσεις του προγράμματος με την υπόλοιπη ομάδα.

Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των ειδών ιατρικού εξοπλισμού του έργου «In4Child»

Α.Π.:11139/20-06-2019

Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των ειδών ιατρικού εξοπλισμού του έργου «Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG IPA  Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών με κωδικό ΟΠΣ 5031670.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «In4Child» Πρόγραμμα INTERREG IPA  Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών με κωδικό ΟΠΣ 5031670, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ.  3/11097/2019 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης προμήθειας:

Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια των ειδών ιατρικού εξοπλισμού του «In4Child»

Α.Π.:11124/13-06-2019

Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια των ειδών ιατρικού εξοπλισμού του έργου «Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG IPA  Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών με κωδικό ΟΠΣ 5031670.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στα ανθρώπινα δικαιώματα

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” με τίτλο «In4Child», το Κέντρο Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων θα πραγματοποιήσει και φέτος στην Θεσσαλονίκη:

Δύο (2) σεμινάρια εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη χρήση του Compass, επίσημου εγχειριδίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα με νέους και νέες.