Σε εξέλιξη

Πρόγραμμα: Κοινωνικοπολιτισμική Μάθηση Νέων σε Κοινωνίες με Κινητικότητα

SLYMS: Socio-cultural Youth Learning in Societies with Mobility

Το Πρόγραμμα Κοινωνικοπολιτισμική Μάθηση Νέων σε Κοινωνίες με Κινητικότητα (SLYMS) είναι ένα τριετές ερευνητικό Πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2018, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπό την αιγίδα του ERASMUS+. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν ως εταίροι Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Δήμοι, ΜΚΟ, προερχόμενοι από τις 3 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία). Το Πρόγραμμα αφορά στους μετακινούμενους κυρίως, πληθυσμούς νέων προσφυγικής και μεταναστευτικής ροής καθώς αποτελούν και τη μεγαλύτερη πρόκληση ένταξης στην εποχή μας. 

Ερευνητικά, στοχεύει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός σύγχρονου, λειτουργικού και αποτελεσματικού κοινωνικού μοντέλου ένταξης και συμμετοχικότητας, βασισμένο στις αρχές της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης και την λογική των  σύγχρονων κοινών. Στο επίκεντρο του SLYMS βρίσκεται η ενεργητική συμπερίληψη των πληθυσμών σε κινητικότητα (προσβλέποντας στην ανάδυση της ένταξης από τη βάση της κοινότητας που είναι ο Δήμος) αξιοποιώντας την επιστημονική και εκπαιδευτική γνώση και εμπειρία του πεδίου, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τις ικανότητες των μετακινούμενων ανθρώπων.

ArtsTogether – Ένταξη των Παιδιών Μεταναστών στα Σχολεία μέσω της Καλλιτεχνικής Έκφρασης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι μέλος της κοινοπραξίας για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος ‘’ArtsTogether – Ένταξη των Παιδιών Μεταναστών στα Σχολεία μέσω της Καλλιτεχνικής Έκφρασης’’.

Το «ArtsTogether» είναι ένα διετές πρόγραμμα (Ιανουάριος 2018-Δεκέμβριος 2019), με συγχρηματοδότηση του ταμείου AMIF της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υλοποιείται ως σύμπραξη δέκα οργανισμών από πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο) με κύριο στόχο τη δημιουργία συγκεκριμένων εργαλείων για την εξάλειψη των εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων και των πολιτισμικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μεταναστών στην πρώιμη παιδική φροντίδα και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά

OpenSchoolsThess_Arsis_GENERAL

 

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων συμμετέχει στο πρόγραμμα “Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά” με τη δράση «Ποίημα: Πρωτότυπες Ιστορίες μιας Αυλής», το οποίο υλοποιείται από 6 Ιουνίου – 27 Ιουλίου και 1 – 30 Σεπτεμβρίου. 
 
Το πρόγραμμα “Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά” είναι μία πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Creativity Platform (ΑΜΚΕ), η οποία συντονίζει το πρόγραμμα και αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 
 

Πρόγραμμα: ERASMUS+ YOUTH-LED STREET SPORT FOR ALL 2018-2020

Περίοδος υλοποίησης: 01.01.2018-31.12.2020

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων υλοποιεί σε συνεργασία με άλλους 4 εταίρους Ιταλία , Μάλτα, Λιθουανία και Δανία το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ YOUTH-LED STREET SPORT FOR ALL 2018-2020.

Αθλήματα προσανατολισμένα στους νέους που διεξάγονται στο δρόμο με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής στον αθλητισμό, την ενδυνάμωση της κοινωνικής ένταξης και προωθούν την κοινωνική δραστηριότητα ανάμεσα στα μειονεκτούντα παιδιά και νέους σε Ιταλία, Ελλάδα, Μάλτα, Λιθουανία και Δανία.

Στις κοινότητες σε όλη την Ευρώπη νέοι άνθρωποι βιώνουν μία γενικευμένη έλλειψη ευκαιριών σε θέματα όπως η φτωχή παροχή υπηρεσιών υγείας, η νεανική ανεργία, η ένδεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Την ίδια στιγμή, ο κόσμος βιώνει την μεγαλύτερη προσφυγική κρίση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην αύξηση της έντασης, η οποία αμφισβητεί την κοινωνική συνοχή μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κοινωνική υποδομή διανομής βασικής υλικής συνδρομής σε ευάλωτες ομάδες

Sticker-website_ETPA_GR

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 050.9a/2.0 για τις Κοινωνικές Υποδομές η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα χρηματοδοτήσει μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης την ένταξη της Πράξης «Κοινωνική υποδομή διανομής βασικής υλικής συνδρομής σε ευάλωτες ομάδες» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.