Σε εξέλιξη

MH-PSS OFFICE OF ARSIS IN THESSALONIKI – Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιζώντων Βασανιστηρίων

Το πρόγραμμα «MH-PSS Office» της ΑΡΣΙΣ ξεκίνησε να λειτουργεί από το Νοέμβριο του 2018 υπό τη χρηματοδότηση των German Doctors, ενώ από το Σεπτέμβριο του 2019 υλοποιείται υπό τη χρηματοδότηση του Coca-Cola Foundation  μέσω της συνεργασίας με την Caritas Austria.

Σκοπό του προγράμματος αποτελεί η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ψυχικής υγείας, καθώς και υπηρεσιών νομικής στήριξης, σε πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν επιζήσει από βασανιστήρια. Απώτερος στόχος είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου υποστήριξης του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ολιστική προσέγγιση μέσω της διεπιστημονικής ομάδας του προγράμματος αλλά και μέσω της διασύνδεσης μεταξύ των φορέων (ΜΚΟ και δημόσιοι φορείς).

Οι υπηρεσίες του προγράμματος παρέχονται σε άτομα που μιλούν κουρμαντζί, φαρσί, σορανί, νταρί, αραβικά, γαλλικά και αγγλικά.

Έργο “Child protection, detention monitoring, persons with disabilities support and legal aid in Central and North Greece, Attica and Dodecanese”

Η ΑΡΣΙΣ  υλοποιεί το έργο “Child protection, detention  monitoring, persons with disabilities support and legal aid in Central and North Greece, Attica and Dodecanese”. Το έργο  υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για τους πρόσφυγες και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, η ΑΡΣΙΣ  θα λειτουργήσει ένα community center στην Αθήνα για την παροχή ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης σε ωφελούμενους που θα εντοπιστούν και θα καταγραφούν από τις  ομάδες  streetwork αλλά  και την ομάδα  που θα εργαστεί στα κέντρα κράτησης.

Τα κέντρα μη-τυπικής εκπαίδευσης που λειτουργούν κοντά στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην Κω και στη Λέρο θα συνεχίσουν να λειτουργούν και να υποστηρίζουν  παιδιά σχολικής ηλικίας ενώ  επιπλέον θα διεξάγονται ψυχαγωγικές δραστηριότητες στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Λέρο. Επιπλέον, η ΑΡΣΙΣ, ψς και τον Ιούνιο του 2019 θα συνεργαστεί και με άλλους φορείς για την πρόληψη και αποφυγή περιστατικών  έμφυλης βίας, την παροχή υποστήριξης σε θύματα έμφυλης βίας στην Κω και στη Λέρο.

Στη Θεσσαλονίκη, η ΑΡΣΙΣ θα διατηρήσει τις ομάδες  Streework και τις υπηρεσίες Case managment, προκειμένου να εντοπίσει, να προσεγγίσει και να στηρίξει τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Έργο «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece»

Η ΑΡΣΙΣ υλοποιεί το έργο «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece» (Agreement Symbol: GRC01 / 2019/0000000177). Το έργο λειτουργεί στο πλαίσιο του Προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), το οποίο υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με την υλοποίηση αυτού του έργου, η ΑΡΣΙΣ θα δημιουργήσει και θα διατηρήσει 1.948 θέσεις φιλοξενίας  για ευάλωτους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία»

Το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» αποτελεί ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης για την επανένταξη ατόμων και οικογενειών που διαμένουν σε ξενώνες αστέγων, στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα. Χρηματοδοτείται από πόρους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ). Αποτελεί την εξέλιξη του προγράμματος “Στέγαση και Επανένταξη” που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2014 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2019.

Στόχος του προγράμματος, η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης ατόμων ή οικογενειών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης στέγης, μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας. Αποσκοπεί στην ευρύτερη και πληρέστερη αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών μέσω της ένταξης, είτε με τις παροχές που προσφέρει, είτε μέσω της διασύνδεσης με εξειδικευμένους φορείς. Τελικός στόχος είναι η πλήρης αυτονόμηση και επανένταξη στον κοινωνικό ιστό, μέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας.

Πρόγραμμα “ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ”

Το πρόγραμμα «EΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ξεκίνησε την λειτουργία του τον Απρίλιο του 2018 και πρόκειται να διαρκέσει μέχρι τον Μάρτιο του 2020. Υλοποιείται από το Δήμο Θεσσαλονίκης και την ΑΡΣΙΣ σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Το πρόγραμμα «EΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επανένταξη στον κοινωνικό ιστό και στην αγορά εργασίας 40 μεμονωμένων ατόμων και 15 οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης. Ειδικότερα, απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης και το εισόδημα τους είναι ιδιαίτερα χαμηλό, ή βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της καθημερινότητας.