Σε εξέλιξη

Έργο ΕΣΤΙΑ 2021: «Στεγαστικό Πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία»

Σκοπός του προγράμματος, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της στέγασης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής, κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου.

«Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου “ΠΥΛΗ”» (ΣΑΕ755/2 | ΟΠΣ 5062120)

Από τις 1/5/2020 ως τις 31/3/2022 η ΑΡΣΙΣ υλοποιεί το έργο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου “ΠΥΛΗ”» (ΣΑΕ755/2 | ΟΠΣ 5062120), με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

«Επιχορήγηση Ν.Π. Δήμος Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου REACT 2021 – Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki» (ΟΠΣ 5089178)

Η Κοινωνική Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ συμμετέχει στο έργο «Επιχορήγηση Ν.Π. Δήμος Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου REACT 2021- Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki», το οποίο υλοποιείται από το Δήμο Θεσσαλονίκης, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το έργο υλοποιείται από τις 1/1/2021 ως τις 31/12/2021, με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Θεσσαλονίκης και μία ευρεία εταιρική συνεργασία μεταξύ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, του Δήμου Καλαμαριάς, της Αναπτυξιακής ΑΕ  ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, της ΑΡΣΙΣ, της PRAKSIS, της ΧΑΝΘ και της Αναπτυξιακής Μείζονος Θεσσαλονίκης Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρία ΟΤΑ.


Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της στέγασης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής, κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου.Η δράση αφορά στη λειτουργία 180 Μονάδων Στέγασης (179 διαμερίσματα και ένας Ξενώνας) με συνολική δυναμικότητα 979 Θέσεων Στέγασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στο Νομό Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου λειτουργούν: 96 διαμερίσματα με δυναμικότητα 512 θέσεις, από τον ο Δήμς Θεσσαλονίκης 46 διαμερίσματα με δυναμικότητα 250 θέσεις, από το Δήμο Νεάπολης–Συκεών 27 διαμερίσματα με δυναμικότητα 133 θέσεις, από το Δήμο Καλαμαριάς 10 διαμερίσματα με δυναμικότητα 54 θέσεις, από την Ανατολική ΑΕ καιΤο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο με δυναμικότητα 30 θέσεις, από  τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την ΑΡΣΙΣ.
Πέραν της παροχής στέγασης σε λειτουργικά και κατάλληλα διαμερίσματα, οι ωφελούμενοι του προγράμματος λαμβάνουν συνοδευτικές, υποστηρικτικές της διαβίωσής τους, υπηρεσίες. Συνοδευτικές υπηρεσίες μεταξύ άλλων είναι η ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η διερμηνεία, η σίτιση και η φύλαξη.
Μέσα σε αυτό το ευρύ εταιρικό σχήμα, η ΑΡΣΙΣ έχει την ευθύνη:1/ Της λειτουργίας της Υπηρεσίας Παιδικής Προστασίας του προγράμματος2/ Της λειτουργία του Φιλοξενείου Αιτούντων Άσυλο στην Τούμπα. 
Η υπηρεσία Παιδικής Προστασίας που εδρεύει στις εγκαταστάσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας της ΑΡΣΙΣ (Μοναστηρίου 12) στοχεύει στην υποστήριξη των ανήλικων μελών των οικογενειών που φιλοξενούνται στο πρόγραμμα.  Η διεπιστημονική ομάδα του τμήματος Παιδικής Προστασίας της ΑΡΣΙΣ αποτελείται από τις ειδικότητες του ψυχολόγου, του κοινωνικού λειτουργού και του παιδαγωγού.
Η διεπιστημονική ομάδα της Υπηρεσίας Παιδικής Προστασίας της ΑΡΣΙΣ αναλαμβάνει:Την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την ενίσχυση της δικτύωσης.Την παρακολούθηση και την υποστήριξη της σχολικής φοίτησης.Την κάλυψη αναγκών για ρούχα, παιχνίδια, σχολικά είδη.Την ενίσχυση της διδασκαλίας ελληνικών με σκοπό την ένταξη.Την πραγματοποίηση κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.Τη διοργάνωση εργαστηρίων ανάπτυξης ατομικών δεξιοτήτων.Διαχείριση περιπτώσεων παιδικής προστασίαςΠαρακολούθηση και υποστήριξη της σχολικής φοίτησηςΕκπαιδευτικές εκδρομές και δράσεις κοινωνικοποίησηςΔιασύνδεση με αρμόδιους φορείς, με βάση τα θέματα που προκύπτουν Το Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο του Δήμου Θεσσαλονίκης λειτουργεί από το 2015 και αρχικά αποτέλεσε  σύμπραξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ και του Ελληνικού Συμβούλιου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ). Από το 2018 έως και σήμερα το Φιλοξενείο λειτουργεί με τη σύμπραξη του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ΑΡΣΙΣ. Ο κοινός τόπος συνεργασίας των εταίρων ήταν η ανάγκη δημιουργίας μιας κοινωνικής δομής στη Βόρεια Ελλάδα που θα αποτελoύσε μονάδα υποδοχής για ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες ανθρώπων που είχαν υποβάλλει αίτημα διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα ή ήταν δικαιούχοι διεθνούς  και επικουρικής προστασίας. Ο σχεδιασμός του Φιλοξενείου δεν περιορίστηκε στην κάλυψη μόνο των βασικών αναγκών των φιλοξενούμενων αλλά έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία προυποθέσεων προώθησης της διαπολιτισμικότητας, της αποδοχής και συνύπαρξης, της αλληλεγγύης με τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Επιπρόσθετα, σχεδιάστηκε η ολιστική επιστημονική προσέγγιση όσον αφορά την υποστήριξη των φιλοξενούμενων λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του διεθνούς δικαίου, των ευρωπαϊκών οδηγιών και των εθνικών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων για τους αιτούντες διεθνούς προστασίας.Το Φιλοξενείο αποτελείται από 7 αυτόνομα δωμάτια, δυναμικότητας 30 κλινών συνολικά. Αποτελεί μια ενδιάμεση δομή στη διαδικασία μετάβασης από την αβεβαιότητα της πρώτης υποδοχής ή/και την κράτηση, στην αυτόνομη κοινωνική ζωή με την αναγνώριση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των αιτούντων διεθνούς προστασίας. 
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από εξειδικευμένο προσωπικό του ξενώνα περιλαμβάνουν:Υπηρεσίες φύλαξης με 24ωρη παρουσία προσωπικού.Υπηρεσίες σίτισης με την παροχή τριών τουλάχιστον βασικών γευμάτων σε ημερήσια βάση.Υπηρεσίες καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου.Διασύνδεση με τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας/Παραπομπή για εξειδικευμένη στήριξη και υπηρεσίες που απευθύνονται σε πρόσωπα με σοβαρά προβλήματα υγείας ή ψυχικής υγείας.Διασύνδεση με φορείς νομικής στήριξης/Παρακολούθηση του νομικού καθεστώτος.Διερμηνεία.Ψυχοκοινωνική υποστήριξη.Ψυχολογική συνδρομή.Διεκπεραίωση οικείων διοικητικών διαδικασιών που αφορούν την ένταξη όπως είναι η εγγραφή στο φορολογικό μητρώο, στο μητρώο κοινωνικής ασφάλισης, στη δημόσια/τυπική εκπαίδευση.Εγγραφή των ανήλικων παιδιών σε σχολικές μονάδες της δημόσιας/τυπικής εκπαίδευσης.Υλοποίηση εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης και παιδαγωγικών προγραμμάτων για τα ανήλικα παιδιά.Παραπομπή των ενηλίκων σε φορείς και οργανώσεις που παρέχουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και εργαστήρια κατάρτισης.Πληροφόρηση/Συμβουλευτική για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη με την υλοποίηση  ατομικών και ομαδικών συναντήσεων ενημέρωσης των ενηλίκωνΕξειδικευμένες παρεμβάσεις σε ζητήματα παιδικής προστασίας και ενίσχυσης της γονικής μέριμνας/ Υποβοήθηση των πολυμελών μονογονεϊκών οικογενειών στη διαχείριση της καθημερινής ζωής.Συνοδευτικές υπηρεσίες των φιλοξενουμένων σε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, δομές πρωτοβάθμιας υγείας και οργανώσεις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Εκδήλωση γνωριμίας με το έργο “Διάπλους”

Στην κάλυψη της ανάγκης για ασφαλή φιλοξενία σε ευάλωτους αιτούντες άσυλο στη Βόρεια Ελλάδα συνδράμει το πρόγραμμα “Διάπλους”, που υλοποιεί η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων σε συνεργασία με την HumanRights360. 

Στο πλαίσιο των δράσεων του έργου διατίθενται συνολικά 79 θέσεις σε ασυνόδευτα ανήλικα και γυναίκες, μητέρες μόνες, θύματα σεξουαλικής ή έμφυλης βίας που έχουν ζητήσει άσυλο και ζουν σε αστεγία ή σε επισφαλείς συνθήκες.

Συγκεκριμένα, το “Διάπλους” αφορά ασυνόδευτα ανήλικα που διαμένουν σε Ασφαλείς Ζώνες (Safe Zones) και φιλοξενούνται σε διαμερίσματα  (48 θέσεις), προσφυγόπουλα ηλικίας 5 έως 18 ετών που διαμένουν στο “Σπίτι της ΑΡΣΙΣ” (15 θέσεις) και ευάλωτες γυναίκες αιτούσες άσυλο -μαζί με τα παιδιά τους (16 θέσεις φιλοξενίας).

“German Doctors e.V. helps improve the health conditions of refugees (with extra focus on UAMs and children)”

Διάρκεια: Νοέμβριος 2020 – Οκτώβριος 2022

Description:

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων με την υποστήριξη και σε συνεργασία με τους German Doctors e.V. παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε προσφυγικό πληθυσμό στην Βόρειο Ελλάδα.