Σε εξέλιξη

Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία»

Το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» αποτελεί ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης για την επανένταξη ατόμων και οικογενειών που διαμένουν σε ξενώνες αστέγων, στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα. Χρηματοδοτείται από πόρους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ). Αποτελεί την εξέλιξη του προγράμματος “Στέγαση και Επανένταξη” που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2014 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2019.

Στόχος του προγράμματος, η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης ατόμων ή οικογενειών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης στέγης, μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας. Αποσκοπεί στην ευρύτερη και πληρέστερη αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών μέσω της ένταξης, είτε με τις παροχές που προσφέρει, είτε μέσω της διασύνδεσης με εξειδικευμένους φορείς. Τελικός στόχος είναι η πλήρης αυτονόμηση και επανένταξη στον κοινωνικό ιστό, μέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας.

Πρόγραμμα “ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ”

Το πρόγραμμα «EΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ξεκίνησε την λειτουργία του τον Απρίλιο του 2018 και πρόκειται να διαρκέσει μέχρι τον Μάρτιο του 2020. Υλοποιείται από το Δήμο Θεσσαλονίκης και την ΑΡΣΙΣ σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Το πρόγραμμα «EΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επανένταξη στον κοινωνικό ιστό και στην αγορά εργασίας 40 μεμονωμένων ατόμων και 15 οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης. Ειδικότερα, απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης και το εισόδημα τους είναι ιδιαίτερα χαμηλό, ή βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της καθημερινότητας. 

Βελτίωση του Ελληνικού Συστήματος Υποδοχής μέσω Υποστήριξης Διαχείρισης Χώρων και στοχοθετημένων Παρεμβάσεων σε Μακροπρόθεσμους Χώρους Διαμονής

Ένα από τα πρώτα και βασικότερα κενά που η ΑΡΣΙΣ διαπίστωσε με την έναρξη της προσφυγικής κρίσης, ήδη από το 2015, ήταν η έλλειψη κατάλληλων Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Παιδιών. Με τις προσφυγικές ροές να αυξάνονται σε πρωτόγνωρα επίπεδα, οι υφιστάμενες Δομές δε μπορούσαν να στεγάσουν παρά λίγες εκατοντάδες παιδιά, όταν χιλιάδες επιπλέον ανέμεναν για μία θέση φιλοξενίας είτε σε καθεστώς αστεγότητας είτε σε καθεστώς «προστατευτικής φύλαξη που δυστυχώς στη χώρα μας σημαίνει κράτηση σε απολύτως ακατάλληλες για ανηλίκους συνθήκες, σε Αστυνομικά Τμήματα.

Η ΑΡΣΙΣ προσπαθώντας να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση αυτού του κομβικού κενού, παρουσίασε το 2016 μία καινοτόμα ιδέα: τη δημιουργια «Safe Zone», δηλαδή ειδικών χώρων φιλοξενίας για τα ασυνόδευτα παιδιά εντός των καταυλισμών. Η ιδέα   έγινε δεκτή για πρώτη φορά το 2016 και με την υποστήριξη της διεθνούς ανθρωπιστικής οργάνωσης Save the children πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η πρώτη «πιλοτική» εφαρμογή του νέου αυτού μοντέλου στο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων Διαβατών Θεσσαλονίκης από την ΑΡΣΙΣ ενώ στη συνέχεια καθιερώθηκε και επεκτάθηκε.

Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης σε πρόσφυγες

Το πρόγραμμα «PSS-MH Office» της ΑΡΣΙΣ, το οποίο υλοποιείται υπό τη χρηματοδότηση των German Doctors, ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2018 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ψυχικής υγείας, καθώς και υπηρεσιών νομικής στήριξης, σε πρόσφυγες και μετανάστες.

Απευθύνεται κυρίως σε επιζώντες βασανιστηρίων, πρόσφυγες ή μετανάστες. Ήρθε να καλύψει μέρος του κενού που υπήρχε στη Βόρεια Ελλάδα σχετικά με την ύπαρξη εξειδικευμένης δομής παροχής υπηρεσιών σε θύματα βασανιστηρίων. Απώτερος στόχος είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου υποστήριξης του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ-Άνθρωπος

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη αποφυλακισμένων – φυλακισμένων ατόμων, αστέγων και ανθρώπων που διαβιούν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων υλοποιεί το πρόγραμμα «ΣΥΝ-Άνθρωπος», το οποίο εντάσσεται στο  Ε.Π «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), συνολικού προϋπολογισμού 320,672,00 ευρώ συγχρηματοδοτούμενο κατά 80%.

Στο πλαίσιο του έργου η ΑΡΣΙΣ δημιουργεί μια δέσμη υπηρεσιών και δράσεων οι οποίες πλαισιώνουν ευέλικτα και ολιστικά τη λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης Ευάλωτων κοινωνικά ομάδων ενώ παράλληλα δημιουργεί εξειδικευμένο Γραφείο Υποδοχής και Υποστήριξης Αποφυλακισμένων ατόμων και των οικογενειών τους.