Σε εξέλιξη

Δίκτυο για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη

Υποστήριξη αποφυλακισμένων για την εισοδό τους στην αγορά εργασίας και την ίδρυση ΚΟΙΝΣΕΠ.

MONSICREU- Monitoring the Situation of Children Returning from EU countries

Τεκμηρίωση, ανάλυση και βελτίωση της θέσης των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο που επιστρέφουν σε 6 ευρωπαϊκές χώρες εισόδου αιτούντων άσυλο.

Περίοδος Υλοποίησης: 1/1/2013 – 1/7/2014

Άλλοι Εταίροι: Terre des hommes foundation “Lausanne” in Hungary

Φορείς Χρηματοδότησης:

European Return Fund

European Commission

european commission

MARIO PROJECT: JOINT ACTION TO PROTECT CHILDREN ON THE MOVE

Βελτίωση του επιπέδου προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων  μεταναστευτικής καταγωγής που είναι ευάλωτα στη διακίνηση με σκοπό την οικονομική εκμετάλλευση.

Solid Basis for the Future of Young Male Offenders

Σχεδιασμός και εφαρμογή εργαλείων για την προσωπική ανάπτυξη νέων κρατούμενων στο ΕΚΚΝΑ