Σε εξέλιξη

Solid Basis for the Future of Young Male Offenders

Σχεδιασμός και εφαρμογή εργαλείων για την προσωπική ανάπτυξη νέων κρατούμενων στο ΕΚΚΝΑ