Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή- Επιμελητή στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: 2591/ΩΣ
Ημερομηνία: 19/1/2022

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» προκηρύσσει 1 νέα θέση φροντιστή- επιμελητή.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή/Επιμελητή πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Παιδαγωγού στην Ορεστιάδα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει μια θέση Παιδαγωγού πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος «Homework and Creative Activities Centers» το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF στην περιοχή της Ορεστιάδας.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στην Ορεστιάδα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει μια θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος «Homework and Creative Activities Centers» το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF στην περιοχή της Ορεστιάδας.

Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης στο Κοινωνικό Κέντρο στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 14/22
Ημερομηνία: 18/01/2022

Το Κοινωνικό Κέντρο στην Αθήνα προκηρύσσει 1 νέα θέση Κοινωνικού Λειτουργού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά δίμηνη με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη δύο θέσεων εργασίας Φροντιστή/τριας στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Ελλη» στην Αλεξανδρούπολη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ 4862
Ημερομηνία: 18/01/2022

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 2 νέες θέσεις φροντιστή/τριας με χρέη οδηγού (εκ των οποίων η μία θέση αντικατάστασης).

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή/Επιμελητή πλήρους απασχόλησης