Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Επιστήμονα στο πρόγραμμα φιλοξενίας νεαρών ενηλίκων «Κοινωνικά Διαμερίσματα» στη Θεσσαλονίκη

Το πρόγραμμα φιλοξενίας νεαρών ενηλίκων «Κοινωνικά Διαμερίσματα» στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Κοινωνικού Επιστήμονα, κατά προτίμηση με ειδικότητα Κοινωνικού Λειτουργού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι ως τις 31/6/2019, με προοπτική ανανέωσης μέχρι το τέλος του έτους.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Τίτλος σπουδών Πτυχίου ή Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνιολόγου ή Ψυχολόγου ή άλλος τίτλος σπουδών ανθρωπιστικού χαρακτήρα,
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται),
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τριών ετών σε συναφές αντικείμενο,
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Προκήρυξη θέσης εργασίας ψυχολόγου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: AM1274

Ημερομηνία: 23/04/2019

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία προκηρύσσει 1 νέα θέση ψυχολόγου.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας ΠΕ
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε θέση ψυχολόγου στο μεταναστευτικό/προσφυγικό
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Προκήρυξη μίας θέσης Φοροτεχνικού με σύμβαση ανάθεσης έργου

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων επαναπροκηρύσσει την παρακάτω θέση για την υλοποίηση του προγράμματος «Επανεκκίνηση», το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τους Γιατρούς του Κόσμου.

 • μία θέση φοροτεχνικού με σύμβαση ανάθεσης έργου

Το πρόγραμμα «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» έχει ως στόχο να συμβάλει στην επανένταξη στον κοινωνικό ιστό και στην αγορά εργασίας άστεγων ατόμων που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες διαβίωσης. Ειδικότερα, απευθύνεται σε άτομα που διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας με μηδενικό ή ελάχιστο εισόδημα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες της καθημερινής τους διαβίωσης.

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή – Επιμελητή στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43, ΑΘΗΝΑ

Αρ. Πρωτ: 573/19

Ημερομηνία: 12/04/2019

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προκηρύσσει 1 θέση part time Φροντιστή-Επιμελητή.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 30/06/2019 με δυνατότητα ανανέωσης.

Προκήρυξη θέσης για τη στελέχωση του Τμήματος Μισθοδοσίας στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά «Οικονομολόγο / Λογιστή» για τη στελέχωση του Τμήματος-Μισθοδοσίας  στη Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής Κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση μισθοδοσίας  (εμπειρία στο πρόγραμμα PYLON της Epsilon net θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Εμπειρία σε οργανωμένο λογιστήριο
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, Εφαρμογών Ms Office
 • Γνώση Εργατικής Νομοθεσίας
 • Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας