Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Συντονιστή στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης.

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ2819

Ημερομηνία: 15/07/2020

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες προκηρύσσει 1 νέα θέση Συντονιστή.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Συντονιστή Ξενώνα Πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Συντονιστή Πεδίου για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στη Θεσσαλονίκη.

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Συντονιστή Πεδίου για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων σε Δομή Επείγουσας Φιλοξενίας της Θεσσαλονίκης.

Θέση Συντονιστή Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ, Ψυχολογίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων κλπ.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
  • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο (σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών ή σε συντονισμό προγράμματος)
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή/ Κοινωνικού Φροντιστή στη Δυτική Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στη Θεσσαλονίκη.

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ044

Ημερομηνία: 08/07/2020

Η Δυτική Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Φροντιστή/ Κοινωνικού Φροντιστή.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή/ Κοινωνικού Φροντιστή εκ περιτροπής εργασίας

Θέση εργασίας φαρσόφωνου διερμηνέα στην Εστία Προσφύγων.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Διερμηνέα με γνώσεις Φαρσί για την Εστία Προσφύγων στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA II: RENTAL ACCOMMODATION SCHEME FOR ASYLUM SEEKERS» το οποίοχρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Συστατικές Επιστολές  έως  την Τετάρτη 15/07/2020.

  • Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
  • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Πληροφορίες:

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Τηλ. Επικοινωνίας: 210 82 59 880.

Θέση Εργασίας Επιμελητή για τον Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων ARSIS HOME στην Αθήνα.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Επιμελητή/τρια, πλήρους απασχόλησης,για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, η οποία είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και του The Home Project.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική
Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφα τίτλων σπουδών και δύο συστατικές επιστολές έως την Δευτέρα 13/07/2020.