Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Εκπαιδευτικού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Πυλαίας

Η Δομή  Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία προκηρύσσει 1 νέα θέση εργασίας Εκπαιδευτικού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Εκπαιδευτικού Μερικής απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Εκπαιδευτικού (Παιδαγωγικής ή Τμημάτων Φιλολογίας)
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο
 • Εμπειρία στην παράλληλη στήριξη όλων των μαθημάτων γυμνασίου και λυκείου

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διοικητικού Υπαλλήλου στο Safe Zone στη Θήβα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Επιμελητές και Διοικητικό Υπάλληλο στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στη Θήβα, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν, έως την Πέμπτη 21/02/2019.

Προκήρυξη νέας θέσης εργασίας Streetworker για την στελέχωση κοινωνικής υπηρεσίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας για τη στελέχωση κοινωνικής υπηρεσίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η ΑΡΣΙΣ: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η ΑΡΣΙΣ δουλεύει κυρίως με νέους και νέες και κατά περίπτωση με μικρότερα παιδιά ή μεγαλύτερα πρόσωπα που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά. Επιπλέον, η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων (αστέγων, μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο, απόρων, Ρομά κα) και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ αναζητά «Λογιστή – Φοροτεχνικό»

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ με ειδίκευση στη Λογιστική, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά.
 • Τουλάχιστον 6ετή εμπειρία σε οργανωμένο λογιστήριο
 • Πολύ καλή γνώση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος
 • Εμπειρία στη διαδικασία εσωτερικών ελέγχων, συμφωνίες λογαριασμών, εγγραφών τέλους χρήσης, σύνταξης οικονομικών καταστάσεων
 • Πολύ καλή γνώση Φορολογικής Νομοθεσίας (ΦΠΑ, παρακρατούμενοι φόροι, πάγια-αποσβέσεις)
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, Εφαρμογών Ms Office
 • Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Προκήρυξη θέσεων εργασίας Συντονιστή Πεδίου για δομές φιλοξενίας προσφύγων

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Συντονιστές πεδίου για δομές φιλοξενίας προσφύγων στο πλαίσιο διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν, έως την Τρίτη 12/02/2019.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Μετά την εξέταση των βιογραφικών θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση μόνο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Πληροφορίες: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ. επικοινωνίας: 210 8825 987

Δείτε την προκήρυξη εδώ.