Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός επιστάτη για τη στελέχωση του Δημοτικού Λαχανόκηπου στο Δήμο Παύλου Μελά

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά» που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και του Δήμου Παύλου Μελά, η ΑΡΣΙΣ πρόκειται να προσλάβει έναν επιστάτη για τη στελέχωση του Δημοτικού Λαχανόκηπου στο Δήμο Παύλου Μελά με διάρκεια σύμβασης έως τις 30/6/2016. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΑΡΣΙΣ: http://arsis.gr/  ή  στο τηλέφωνο 2310526150.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5/2/2016

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Δείτε το έντυπο της αίτησης εδώ.

Δείτε τις οδηγίες συμπλήρωσης εδώ.

Διερμηνέας Ουρντού

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων με μακρόχρονη εμπειρία στο πεδίο της παιδικής προστασίας μέσα από τη λειτουργία δομών φιλοξενίας ανηλίκων και οικογενειών, δραστηριοποιείται στα νησιά της Λέρου και της Κω από τις αρχές Δεκεμβρίου με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε παιδιά και ασυνόδευτους.

Για το πρόγραμμα της ΑΡΣΙΣ στα νησιά της Λέρου και της Κω προκηρύσσει θέση ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ με γνώση Ουρντού και Ελληνικών, άμεσα διαθέσιμου.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους μέχρι 23/1/16 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infothes@arsis.gr, με θέμα: Θέση Διερμηνέα Ουρντού

Προκήρυξη για την πρόσληψη δυο στελεχών κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων στο Δήμο Παύλου Μελά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά» που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, του Δήμου Παύλου Μελά και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κοι.Σ.Π.Ε, η ΑΡΣΙΣ πρόκειται να προσλάβει δυο στελέχη κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων στο Δήμο Παύλου Μελά με διάρκεια σύμβασης έως τις 30/6/2016. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΑΡΣΙΣ: http://arsis.gr/ ή στο τηλέφωνο 2310526150.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22/1/2016

Δείτε την ανακοίνωση  εδώ.

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης εδώ.

Κατεβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης εδώ.

Προκήρυξη μίας θέσης διοικητικής υποστήριξης

Η ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία θέση διοικητικής υποστήριξης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (κατά προτίμηση πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, πτυχίο διοίκησης ή Management)
 • Συναφή προϋπηρεσία (άνω των 5 ετών)
 • Εμπειρία στην οικονομική διαχείριση προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.)
 • Εμπειρία στην αναζήτηση πόρων και την προσέλκυση χορηγών
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες – σχετικός τίτλος εκπαίδευσης 

Προκήρυξη μίας θέσης εργασίας για το τμήμα ανάπτυξης του Γραφείου

Η ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία θέση εργασίας για το τμήμα ανάπτυξης του Γραφείου.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Ανθρωπιστικές, κοινωνικές ή οικονομικές σπουδές)
 • Συναφή προϋπηρεσία (άνω των 3 ετών)
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και τη συγγραφή χρηματοδοτικών προτάσεων (ΕΣΠΑ, Interreg, Ευρωπαϊκά call), καθώς και στη διαχείριση και παρακολούθηση προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.)
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.