Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη 1 θέσης εργασίας παιδαγωγού/ εμψυχωτή για την Υπηρεσία παιδικής προστασίας για ευάλωτες οικογένειες του έργου ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία

Αρ.πρωτ.12625
19/2/2021

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 θέση παιδαγωγού/ εμψυχωτή για τη στελέχωση της Υπηρεσίας παιδικής προστασίας για ευάλωτες οικογένειες, η οποία απευθύνεται σε ευάλωτες οικογένειες αιτούντων άσυλο και προσφύγων που έχουν βρει στέγη μέσω του έργου “ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία’’

Προκήρυξη θέσης εργασίας Βοηθού Μάγειρα στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ3525
Ημερομηνία: 18/02/2021

Τροποποίηση ως προς την προθεσμία αποστολής βιογραφικών/αξιολόγησης & συνεντεύξεων.

Οι παράγραφοι διαμορφώνονται ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.staff@gmail.com  έως τις 01/03/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση βοηθού μάγειρα- Ωραιόκαστρο»

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 02/03/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά έως τις 02/03/2021.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν online μέσω skype από 03/03/2021 έως 04/03/2021.

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο προκηρύσσει 1 θέση αντικατάστασης Βοηθού Μάγειρα.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/03/2021, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Βοηθού Μάγειρα εκ περιτροπής απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης διερμηνέα Urdu στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης διερμηνέα Urdu για την δομή ασυνόδευτων ανήλικων στα Λαγκαδίκια, στην Θεσσαλονίκη

Θέση Διερμηνέα Urdu

Στα πλαίσια του προγράμματος “SMS 2021 – Assisting the Greek authorities in the management of the Reception System”, η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Λαγκιδικίων προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας Διερμηνέα Urdu.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα με πιθανότητα ανανέωσης.

Προκήρυξη παιδαγωγού στο Safe Zone της Ριτσώνας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Παιδαγωγό στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στη Ριτσώνα, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Προκήρυξη θέσης Διερμηνέα Αραβικών για τη στελέχωση του Safe Zone για ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά στη Δράμα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 1 θέση Διερμηνέα/Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή Αραβικών πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια της πρόσληψης θα είναι έως τις 31/3/2021, με πιθανότητα ανανέωσης.