Θέσεις Εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την απασχόληση κοινωνικών επιστημόνων σε ρόλο Κοινωνικού Φροντιστή σε εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», το οποίο αποτελεί κομμάτι του προγράμματος “Asylum and Migration” Programme in Greece, και χρηματοδοτείται από τα EEA Grants 2014-2021, σε συνεργασία με την Human Rights 360 και την ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε, αναζητά κοινωνικούς επιστήμονες για την απασχόληση σε ρόλο Κοινωνικών Φροντιστών – Επιμελητών σε εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απασχόληση διερμηνέα Urdu σε εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων στην Καβάλα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», το οποίο αποτελεί κομμάτι του προγράμματος “Asylum and Migration” Programme in Greece, και χρηματοδοτείται από τα EEA Grants 2014-2021, σε συνεργασία με την Human Rights 360 και την ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε, αναζητά έναν διερμηνέα Urdu πλήρους απασχόλησης για Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καβάλα.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα με πιθανότητα ανανέωσης.

Η ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη, προκηρύσσει 1 νέα θέση Μάγειρα εκ περιτροπής απασχόλησης για τη Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Μάγειρα εκ περιτροπής απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας για Διερμηνέα Σομαλικής Γλώσσας στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αγίας Ελένης Ιωαννίνων (Cultural Mediator in Somali)

Στα πλαίσια του προγράμματος “SMS 2021 – Assisting the Greek authorities in the management of the Reception System”, η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγία Ελένη Ιωαννίνων προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας Διερμηνέα Σομαλικών.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στο Κοινωνικό Κέντρο στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 180/21  
Ημερομηνία: 08/02/2021

Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης στο Κοινωνικό Κέντρο στην Αθήνα

Τροποποίηση ως προς τον αριθμό των θέσεων εργασίας.
Η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:
Η Δομή Κοινωνικό Κέντρο στην Αθήνα προκηρύσσει
2 θέσεις Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης

Το Κοινωνικό Κέντρο στην Αθήνα προκηρύσσει 1 νέα θέση Κοινωνικού Λειτουργού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά δίμηνη με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης