Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη 1 θέσης Streetworker – Υπεύθυνου του Κινητού Σχολείου για την πόλη της Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά άτομα για εργασία στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προγράμματος: 

«Homework and Creative Activities Center»το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF.

Θέση:Streetworker – Υπεύθυνος του Κινητού Σχολείου για την πόλη της Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη 2 θέσεων Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά άτομα για εργασία στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προγράμματος: 

«Homework and Creative Activities Center»το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF.

Θέση: Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής με εξαιρετική γνώση γλωσσών ΦΑΡΣΙ ή ΓΑΛΛΙΚΑ ή ΟΥΡΝΤΟΥ για την πόλη της Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη 1 θέσης Streetworker – Ψυχολόγου για την πόλη της Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά άτομα για εργασία στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προγράμματος: 

«Homework and Creative Activities Center»το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF.

Θέση: Streetworker – Ψυχολόγος για την πόλη της Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη θέσης εκ περιτροπής απασχόλησης Διερμηνέα Φαρσί, Νταρί, Ελληνικά στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 1908/21
Ημερομηνία: 29/10/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προκηρύσσει 1 νέα θέση εκ περιτροπής εργασίας Διερμηνέα Φαρσί, Νταρί, Ελληνικά

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση εκ περιτροπής απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης Επιμελητή/Επιμελήτριας Καθαριότητας μερικής απασχόλησης στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 1907/21
Ημερομηνία: 29/10/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προκηρύσσει 1 θέση μερικής απασχόλησης Επιμελητή/Επιμελήτριας Καθαριότητας.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά για δύο μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Επιμελητή/τριας Καθαριότητας μερικής απασχόλησης