Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη της ΑΡΣΙΣ για κοινωνικούς επιστήμονες (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κ.λπ.) σε Δομές Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην περιοχή της Ηπείρου

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει θέσεις εργασίας για την υποστήριξη Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην περιοχή της Ηπείρου.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Τίτλος σπουδών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, κ.λπ.)
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
  • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
  • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
  • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα
  • Οργανωτικές ικανότητες
  • Γνώση Χειρισμού Η/Υ
  • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.

Προκήρυξη θέσεων εργασίας παιδαγωγού, διοικητικού υπαλλήλου και γυμναστή στη δομή μη τυπικής εκπαίδευσης στη Λέρο

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) παιδαγωγό (πλήρους απασχόλησης), έναν (1) διοικητικό υπάλληλο (πλήρους απασχόλησης)και έναν (1) γυμναστή (μερικής απασχόλησης)για το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (LEDU) στη Λέρο το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «CHILD PROTECTION, DETENTION MONITORING, PERSONS WITH SPECIFIC NEEDS SUPPORT AND LEGAL AID» της Υπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. (UNHCR).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφο τίτλου σπουδών και δύο συστατικές επιστολές έως  την Παρασκευή 04/10/2019, και ώρα 17.00. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν τη θέση προτίμησης.

Προκήρυξη θέσεων εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού και Φροντιστών στην Κω στο πρόγραμμα “Accommodation and Services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece”

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό και δύο (2) Φροντιστές για το νησί της Κω στο πλαίσιο του προγράμματος «ACCOMMODATION AND SERVICES TO ASYLUM SEEKERS AND BENEFICIARIES OF INTERNATIONAL PROTECTION IN GREECE»το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφα τίτλου σπουδών, βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ και δύο συστατικές επιστολές έως  την Πέμπτη 03/10/2019.

Προκήρυξη θέσης εργασίας διερμηνέα Γαλλικών στη δομή μη τυπικής εκπαίδευσης στην Κω

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) διερμηνέα Γαλλικών για τη δομή μη τυπικής εκπαίδευσης KEDU στο νησί της Κω το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «CHILD PROTECTION, DETENTION MONITORING, PERSONS WITH SPECIFIC NEEDS SUPPORT AND LEGAL AID» της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. (UNHCR).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφο τίτλου σπουδών και δύο συστατικές επιστολές έως την Τρίτη 01/10/2019.

Προκήρυξη Θέσης Συντονιστή Ευρωπαϊκού προγράμματος με σύμβαση έργου (Ανεξάρτητων Υπηρεσιών) στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ενδιαφέρεται να καλύψει τη θέση του Συντονιστή (National Coordinator) για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Re-Generations, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα Re-Generations έχει στόχο να ενισχύσει την υποστήριξη που προσφέρεται σε νέους 18-21 ετών από τρίτες χώρες, με έμφαση στον προσφυγικό πληθυσμό. Η αυξημένη συμμετοχή εθελοντών πολιτών (ατόμων ή ομάδων) που συνοδεύουν τους νέους στην ενταξιακή διαδικασία μέσα από προγράμματα καθοδήγησης (mentorship) συνιστά τη ραχοκοκαλιά του προγράμματος. Η εφαρμογή μοντέλων καθοδήγησης πρόκειται να έχει άμεσο αντίκτυπο στις ζωές των ωφελούμενων νεαρών, καθώς αφορούν παραμέτρους και σημεία παρέμβασης όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση, η κοινωνική ενσωμάτωση αλλά και η ψυχική ενδυνάμωση.

Στο πρόγραμμα θα εμπλακούν τουλάχιστον 200 μέντορες και 200 νεαροί τρίτων χωρών (18-21 ετών), τοπικοί φορείς που ασχολούνται με την ένταξη, η τοπική κοινότητα αλλά και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.