Θέσεις Εργασίας

Θέση Ειδικού Παιδαγωγού- Εμψυχωτή πλήρους απασχόλησης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του έργου “ΩΡΙΩΝ”, με κωδικό ΟΠΣ 5029944 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει τη παρακάτω θέση: 

Mία θέση (1) Ειδικού Παιδαγωγού- Εμψυχωτή ΩΡ-007

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2-4 μήνες.

Προκήρυξη θέσης Υπεύθυνου Επικοινωνίας πλήρους απασχόλησης για την περιοχή της Αθήνας

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 152/21 
Ημερομηνία: 03/02/2021

Η αρχική πρόσληψη θα είναι από 10/03/2021 έως 30/06/2021. Η ανανέωση των συμβάσεων θα ακολουθεί τις συμφωνίες του προγράμματος.

Θέση Υπεύθυνου Επικοινωνίας πλήρους απασχόλησης

Θέση εργασίας Διοικητικού Υπαλλήλου στο Safe Zone Ριτσώνας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Διοικητικό Υπάλληλο στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στη Ριτσώνα, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή/ριας για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στα Διαβατά, Θεσσαλονίκης

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Φροντιστή / Επιμελητή για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στα Διαβατά, στην Θεσσαλονίκη

Θέση Φροντιστή / Επιμελητή πλήρους απασχόλησης

Θέση εργασίας Υπεύθυνου Προμηθειών στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 139/21
Ημερομηνία: 01/02/2021

Η αρχική πρόσληψη θα είναι από 01/03/2021 έως 30/06/2021. Η ανανέωση των συμβάσεων θα ακολουθεί τις συμφωνίες του προγράμματος.

Θέση Υπεύθυνου Προμηθειών πλήρους απασχόλησης