Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή – Επιμελητή (Γενικών Καθηκόντων) στην Ασφαλής Ζώνη Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καβάλα

Η Ασφαλής Ζώνη Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καβάλα προκηρύσσει 1 νέα θέση Φροντιστή – Επιμελητή (Γενικών Καθηκόντων).

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή – Επιμελητή  Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Ικανότητες διαπραγμάτευσης.
  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
  • Εμπειρία σε συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες.
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
  • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διοικητικού Υπαλλήλου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ1712
Ημερομηνία: 16/09/2019

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στο Ωραιόκαστρο, προκηρύσσει 1 θέση Διοικητικού Υπαλλήλου.

Η πρόσληψη θα έχει διάρκεια 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Διοικητικού Υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Δημόσιας Διοίκησης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κοινωνικής Διοίκησης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Λογιστικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων)
  • Συναφής προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους 
  • Καλή γνώση αγγλικών
  • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Προκήρυξη θέσης εργασίας “γυμναστή – προπονητή” στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση  Υποστήριξης Νέων (γραφείο Θεσσαλονίκης)  προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας “γυμναστή – προπονητή”  στη Θεσσαλονίκη. Θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ανεξαρτήτων υπηρεσιών).

Περιγραφή Θέσης:
Βασική του/της αρμοδιότητα θα είναι η προπόνηση της ποδοσφαιρικής ομάδας ARSIS Football Club, οι  αθλητικές δραστηριότητες εντός και εκτός των Κέντρων Υποστήριξης Νέων και η εκτέλεση όλων των σχετικών καθηκόντων που του/της ανατίθενται προς τον σκοπό του προγράμματος.

Προκήρυξη μίας θέσης εργασίας «Εργασιακός Σύμβουλος» πλήρους απασχόλησης στο έργο «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία θέσης εργασίας «Εργασιακός Σύμβουλος» πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του έργου «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites» τo οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο DG Home Asylum, Migration and Integration Fund – Emergency Assistance μέσω Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη νέας θέσης εργασίας Διερμηνέα Παστού/Ουρντού για την στελέχωση ομάδας κοινωνικής εργασίας στο δρόμο

Περιγραφή έργου: Η ΑΡΣΙΣ πραγματοποιεί καθημερινά παρεμβάσεις κοινωνικής εργασίας στον δρόμο για τον εντοπισμό και την υποστήριξη ασυνόδευτων παιδιών και οικογενειών προσφύγων και αιτούντων άσυλο που διαμένουν στο δρόμο και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην προσπάθειά  τους να καλύψουν τις ανάγκες της καθημερινής τους επιβίωσης. Η δράση παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για κάθε ανήλικο πρόσφυγα που εντοπίζεται στο δρόμο και βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικής περιθωριοποίησης και θυματοποίησης. Βασικός σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η διασφάλιση της προστασίας του παιδιού βάσει των δυνατοτήτων που δίνονται από το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο.

Οι ομάδες streetwork της ΑΡΣΙΣ παρεμβαίνουν σε όλα τα σημεία της πόλης όπου ζουν ή εργάζονται παιδιά, από τις 10:00 ως τις 22:00, προσπαθώντας να εντοπίσει ποια από αυτά είναι ασυνόδευτα στη χώρα μας ή διαβιούν σε συνθήκες αστεγότητες με τις οικογένειες τους. Μετά το εντοπισμό η ομάδα αναλαμβάνει να υποστηρίξει κάθε παιδί ξεχωριστά, καταρτίζοντας ένα εξατομικευμένο πλάνο με βάση τις ανάγκες αλλά και τις προθέσεις του. Το πρόγραμμα προσφέρει: πληροφόρηση και συμβουλευτική, ψυχό-κοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική και εκπροσώπηση, υλική υποστήριξη (είδη υγιεινής, είδη διατροφής, ρουχισμού, υπόδησης, sleeping bags, κουβέρτες, σχολικά είδη κ..α), διασύνδεση και συνοδεία, αν κριθεί απαραίτητο, με δομές που παρέχουν φαγητό καθώς και άλλες υπηρεσίες και παροχές από τις οποίες τα παιδιά μπορούν να ωφεληθούν, ιατρική υποστήριξη μέσω παραπομπών και συνοδεία και διεκπεραίωση των βασικέών διοικητικών διαδικασίών (στεγαστικά αιτήματα και καταγραφή στην υπηρεσία ασύλου).

Επιπρόσθετα, το προσωπικό του προγράμματος παρεμβαίνει σταθερά στα δύο αστυνομικά τμήματα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης τα οποία είναι επιφορτισμένα με την τέλεση της προστατευτικής φύλαξη των ασυνόδευτων ανηλίκων. Με αυτό τον τρόπο υποστηρίζει τα παιδιά με υπηρεσίες και είδη, αλλά και ελέγχει, όσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό, τις συνθήκες κράτησης των ανηλίκων εντός των εγκαταστάσεων κράτησης, στις οποίες δε θα έπρεπε να βρίσκονται.  

Το Πρόγραμμα Child protection, detention monitoring, persons with disabilities support and legal aid in Central and North Greece, Attica and Dodecanese υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περιγραφή θέσης εργασίας: Ο υποψήφιος για τη θέση του διερμηνέα θα στελεχώνει ομάδα κοινωνικής εργασίας στο δρόμο, η οποία στοχεύει στον  εντοπισμό και υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων σε συνθήκη αστεγίας. Θα συμμετέχει με την υπόλοιπη ομάδα στις παρεμβάσεις στο δρόμο, θα συνδράμει στην διερμηνεία συνεδριών που λαμβάνουν χώρα στο δρόμο, στο γραφείο, αλλά και σε κρατητήρια αστυνομικών τμημάτων. Θα συνδράμει σε συνοδείες των παιδιών σε δημόσια νοσοκομεία ή άλλους φορείς, ενώ θα διεκπεραιώνει και τη μετάφραση εγγράφων από ουρντού/παστού στα ελληνικά και αντίστροφα.