Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα ΣΟΜΑΛΙ στα Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» / Οpen vacancy for SOMALI cultural mediator at the Supported Independent Living Appartements for minors ‘’PYLI’’

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 604
Ημερομηνία: 29/10/2021

Η Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στα  Γιάννενα προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα ΣΟΜΑΛΙ.

Τόπος Απασχόλησης: Θεσσαλονίκη.  / Duty Station: Thessaloniki

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για δύο (2) μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Διερμηνέα ΣΟΜΑΛΙ πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων στη Κοζάνη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 591
Ημερομηνία: 22/10/2021

Η Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων στη Κοζάνη προκηρύσσει 1 νέα θέση Κοινωνικού Λειτουργού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για δύο μήνες με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού  Πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη μιας θέσης «Educational Expert» στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά ένα άτομο για να καλύψει την θέση «Educational Expert» στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Homework and Creative Activities Centers» το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Ουρντού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «΄Ελλη» στην Αλεξανδρούπολη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ 4474
Ημερομηνία: 19/10/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα Ουρντού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2021, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Διερμηνέα Ουρντού εκ περιτροπής/μερικής  απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα ΣΟΜΑΛΙ στα Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ανηλίκων «ΠΥΛΗ»

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 583
Ημερομηνία: 18/10/2021

Η Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στα  Γιάννενα προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα ΣΟΜΑΛΙ.

Τόπος Απασχόλησης: Θεσσαλονίκη.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για δύο (2) μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Διερμηνέα ΣΟΜΑΛΙ μερικής απασχόλησης