Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Εκπαιδευτικού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ3492
Ημερομηνία: 28/01/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ταγαράδων,  στην Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Εκπαιδευτικού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/03/2021, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Εκπαιδευτικού πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Νομικού στην Ανατολική και Δυτική Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στη Θεσσαλονίκη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 307
Ημερομηνία: 27/01/2021

Η Ανατολική και η Δυτική Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσουν 1 νέα θέση νομικού.

Η διάρκεια σύμβασης θα είναι ως τις 30/4/2021, με πιθανότητα ανανέωσης.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή/τριας στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ3479
Ημερομηνία: 26/01/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση φροντιστή/τριας.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή/τριας εκ  περιτροπής απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Pashto στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καβάλας

Στα πλαίσια του προγράμματος “SMS 2021 – Assisting the Greek authorities in the management of the Reception System”, η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καβάλα προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας Διερμηνέα Pashto.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση: Διερμηνέα Pashto – Πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Bengali στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καβάλας

Στα πλαίσια του προγράμματος “SMS 2021 – Assisting the Greek authorities in the management of the Reception System”, η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καβάλα προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας Διερμηνέα Bengali.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση: Διερμηνέα Bengali – Πλήρους απασχόλησης