Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 1838/21
Ημερομηνία: 12/10/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προκηρύσσει 1 νέα θέση Κοινωνικού Λειτουργού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά δίμηνη, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη 1 θέσης «Υπεύθυνου/ης Επικοινωνίας» για τα κεντρικά γραφεία της Οργάνωσης στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά ένα άτομο για να καλύψει μία θέση «Υπεύθυνου/ης Επικοινωνίας» για τα κεντρικά γραφεία της Οργάνωσης στην Αθήνα.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Νομικού στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στα Ιωάννινα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 577
Ημερομηνία: 12/10/2021

Η Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στα Ιωάννινα προκηρύσσει 1 νέα θέση νομικού

Η διάρκεια σύμβασης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Νομικού  Μερικής απασχόλησης

Προκήρυξη 1 θέσης «Υπεύθυνου/ης Καθαριότητας» για το Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά ένα άτομο για να καλύψει μία θέση «Υπεύθυνου/ης Καθαριότητας» για το Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ)στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Homework and Creative Activities Center» το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF.

Προκήρυξη 2 θέσεων παιδαγωγού για το Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά 2 άτομα για να καλύψει 2 θέσεις «Παιδαγωγού» για το Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Homework and Creative Activities Center» το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF.