Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη Θέσης ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ/ΜΑΙΑΣ (Θεσσαλονίκη)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων με μακρόχρονη εμπειρία στο πεδίο της παιδικής προστασίας μέσα από τη λειτουργία δομών φιλοξενίας ανηλίκων και οικογενειών, δραστηριοποιείται στην Ειδομένη από τις αρχές Σεπτεμβρίου με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε παιδιά, ασυνόδευτους ανήλικους, μητέρες και βρέφη.

Για το πρόγραμμα της ΑΡΣΙΣ στον καταυλισμό προσφύγων στην Ειδομένη προκηρύσσεται θέση ΝΟΣΗΜΕΥΤΡΙΑΣ/ΜΑΙΑΣ, άμεσα διαθέσιμης.

  • Απαραίτητα προσόντα:
  • Πτυχίο Νοσηλευτικής/Μαιευτικής
  • Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
  • Επιθυμητή εθελοντική εμπειρία

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infothes@arsis.gr, με θέμα: Θέση Νοσηλεύτριας/Μαίας

Προκήρυξη Θέσης ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ (Θεσσαλονίκη)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων με μακρόχρονη εμπειρία στο πεδίο της παιδικής προστασίας μέσα από τη λειτουργία δομών φιλοξενίας ανηλίκων και οικογενειών, δραστηριοποιείται στην Ειδομένη από τις αρχές Σεπτεμβρίου με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε παιδιά, ασυνόδευτους ανήλικους, μητέρες και βρέφη.

Για το πρόγραμμα της ΑΡΣΙΣ στον καταυλισμό προσφύγων στην Ειδομένη προκηρύσσεται θέση ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ με γνώση Φαρσί και Ελληνικών, άμεσα διαθέσιμου.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infothes@arsis.gr, με θέμα: Θέση Διερμηνέα Φαρσί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών, στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με βάση την τροποποίηση της Πρόσκλησης έως 31/12/2015.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Δείτε το έντυπο αίτησης εδώ.

Προκήρυξη για δύο (2) Θέσεις ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (Θεσσαλονίκη)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει δύο (2) θέσεις ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, άμεσα διαθέσιμου, για τον Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών και Εφήβων σε κίνδυνο «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» και τον Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο που εδρεύουν στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για την πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Παύλου Μελά

Παρακάτω αναρτάται ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων (ΑΜΚΑ/συνολική μοριοδότηση υποψηφίων) για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Παύλου Μελά.

Οι 3 πρώτοι υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη μοριοδότηση  θα περάσουν από συνέντευξη για την οποία θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

Από την ημέρα ανάρτησης των πινάκων μοριοδότησης (17/8/2015) οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ένσταση για τη μοριοδότησή τους, από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων και για διάστημα 3 εργάσιμων ημερών. Οι ενστάσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Πτολεμαίων 35 & Συγγρού, 54630, Θεσσαλονίκη.

Δείτε τον πίνακα εδώ.