Δράσεις παιδικής προστασίας στην πόλη

Πρόγραμμα Streetwork

Η ΑΡΣΙΣ πραγματοποιεί καθημερινά κοινωνική εργασία στον δρόμο για τον εντοπισμό και την υποστήριξη ασυνόδευτων παιδιών και οικογενειών προσφύγων και αιτούντων άσυλο που διαμένουν στο δρόμο και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην προσπάθειά  τους να καλύψουν τις ανάγκες της καθημερινής τους επιβίωσης. Η δράση παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για κάθε ανήλικο πρόσφυγα που εντοπίζεται στο δρόμο και βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικής περιθωριοποίησης και θυματοποίησης.

Βασικός σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η διασφάλιση της προστασίας του παιδιού βάσει των δυνατοτήτων που δίνονται από το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Η ομάδα παρέχει βασικά είδη προσωπικής υγιεινής και ρουχισμού στα παιδιά, τους δίνει πληροφορίες για τις υπηρεσίες διανομής συσσιτίων, καθώς και άλλες υπηρεσίες και παροχές από τις οποίες μπορούν να ωφεληθούν, τους συνοδεύει σε ιατρικά ραντεβού, ενώ παράλληλα διεκπεραιώνει τις βασικές διοικητικές διαδικασίες (στεγαστικά αιτήματα και καταγραφή στην υπηρεσία ασύλου).

Πολύ σημαντική είναι επίσης και η παροχή σε όλα τα παιδιά -συμπεριλαμβανομένων και των ασυνόδευτων- ψυχοκοινωνικής και εκπαιδευτικής πλαισίωσης, μέσω των Κέντρων Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ, όπου τα παιδιά βρίσκουν, επίσης, ένα φιλικό χώρο για να περνούν δημιουργικά και με ασφάλεια την ημέρα τους. Καθώς ο μέσος όρος παραμονής σε συνθήκες αστεγίας υπερβαίνει τον ένα μήνα, είναι καθοριστικής σημασίας η ομάδα  να οργανώνει την τακτική και συστηματική επικοινωνία-συνεργασία με τα παιδιά που παραμένουν στο δρόμο, έτσι ώστε να αξιολογείται η ευαλωτότητά τους, να διασφαλίζεται η προστασία τους και να καλύπτονται οι βασικές τους ανάγκες μέχρις ότου καταστεί δυνατή η εισαγωγή τους τους σε κάποια δομή φιλοξενίας.

Το 2017, η ομάδα του Streetwork παρείχε υποστήριξη σε 227 ασυνόδευτα παιδιά, οικογένειες προσφύγων και αιτούντες άσυλο  (19 ενήλικες και 208 παιδιά).

Το πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας στο Δρόμο εντάσσεται στο πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

20150619-144134.563602unhcrhdx flag_yellow_low

 

Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο μας για τα δικαιώματα των ασυνόδευτων ανηλίκων στα αγγλικά και στα αραβικά.

Το φυλλάδιο μας στα ελληνικά:

fylladio_gr

στα αγγλικά:

fylladio_en

στα αραβικά:

arabic

στα ουρντού:

urdu

στα φαρσί:

farsi