Κοινωνική Υπηρεσία

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ

Στις σημερινές συνθήκες, η κοινωνική αλληλεγγύη λειτουργεί ως δυναμική σταθερά, ως σημείο αναφοράς, ως πρόταση ενεργοποίησης και δραστηριοποίησης με στόχο την αλλαγή και την ανασυγκρότηση σε κοινωνικό επίπεδο και προσωπικό επίπεδο.

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων της ΑΡΣΙΣ, αναπτύσσει δράσεις και υπηρεσίες με στόχο τη συμπαράσταση προσώπων που πλήττονται κοινωνικά, στηριζόμενη στην φιλοσοφία της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ισότιμης σχέσης και της αλληλοϋποστήριξης.

Οργανώνοντας δομές και δράσεις υποστήριξης και φροντίδας, κινητοποιώντας και ευαισθητοποιώντας πολίτες και οργανώνοντας παρεμβάσεις εθελοντών, συγκροτεί έναν κοινωνικό ιστό με σκοπό να βοηθήσει τα άτομα στις δύσκολες συνθήκες ζωής που αντιμετωπίζουν.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Η ΑΡΣΙΣ απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην προσωπική και κοινωνική τους ζωή και ζητούν την συμπαράστασή μας.

Άστεγοι, άποροι, μετανάστες, πρόσφυγες, απεξαρτημένοι, αποφυλακισμένοι και άλλα πρόσωπα που νιώθουν παραγκωνισμένα από την οικονομική και κοινωνική ζωή και αναζητούν βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τις άμεσες βιοτικές και κοινωνικές τους ανάγκες όπως στέγη, τροφή, εργασία, υγεία, επικοινωνία, κοινωνική συμμετοχή, κοινωνική προσφορά. Η ΑΡΣΙΣ υποστηρίζει με δράσεις τις οποίες σχεδιάζει και πραγματοποιεί με την πολύτιμη – σε πολλές περιπτώσεις – συνεισφορά των ίδιων των εξυπηρετούμενων προσώπων.

Η υποστήριξη που προσφέρει η υπηρεσία μας συνοψίζεται στις παρακάτω δράσεις:

Υλική υποστήριξη με την προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης:

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο συγκεντρώνονται είδη άμεσης ανάγκης που προσφέρονται στην ΑΡΣΙΣ από συμπολίτες μας προκειμένου να διατεθούν σε εκείνους που τα χρειάζονται. Στα προσφερόμενα είδη περιλαμβάνονται ρούχα κάθε είδους, ξηρά τροφή, οικιακός εξοπλισμός, παιχνίδια κ.τ.λ. και έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε τα έχει ανάγκη, χωρίς να απαιτείται κανένα παραστατικό ή αντικαταβολή.

Συμβουλευτική στήριξη

Σε φιλόξενη ατμόσφαιρα συζητούνται τα προβλήματα, οι ανάγκες, τα αιτήματα και ενθαρρύνεται η δραστηριοποίηση και η κοινωνική συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην προσπάθεια τους για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. Η διαδικασία αυτή, που άλλοτε γίνεται ατομικά, άλλοτε ομαδικά και πάντοτε με την απαιτούμενη εχεμύθεια, οδηγεί στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, οι οποίες από μόνες τους μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά στην ψυχολογική στήριξη ατόμων που την έχουν ανάγκη.

Σύνδεση και παραπομπή σε φορείς κοινωνικής προστασίας

Η ΑΡΣΙΣ, συμμετέχει ενεργά σε άτυπα δίκτυα κοινωνικής προστασίας συνεργαζόμενη με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικές υπηρεσίες, και κοινωνικά κέντρα υποστήριξης με στόχο την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των εξυπηρετούμενων. Αυτού του τύπου η διασύνδεση έχει κατορθώσει σε μεγάλο βαθμό την ευκολότερη πρόσβαση των εξυπηρετούμενων της ΑΡΣΙΣ σε ιατρικές, νομικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και στέγασης.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Μοναστηρίου 12, 7ος όροφος
Τηλ. : 2310534652