Φιλοξενία ευάλωτων ατόμων κ οικογενειών

Η ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων λειτουργεί δύο Δομές Φιλοξενίας Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο.

Στην Αθήνα, λειτουργεί ο Ξενώνας υποστήριξης οικογενειών και μονογονεϊκών οικογενειών αιτούντων – Εστία Προσφύγων.

Στη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί το Φιλοξενείο  Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης ως συντονιστή του προγράμματος και εταίρους φορείς την ΑΡΣΙΣ και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.

Η ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO), παρέχει 767 θέσεις στέγασης σε διαμερίσματα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Σάμο, τη Χίο, την Κώ, τη Λέρο και τη Ρόδο σε υποψήφιους για relocation και σε ευάλωτες περιπτώσεις. 

Υπό τη διαχείριση της Εστίας Προσφύγων στην Αθήνα λειτουργεί επίσης το κοινωνικό διαμέρισμα Flat for All.

Επιπλέον η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί Κοινωνικά Διαμερίσματα Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο 18- 25 ετών στη Θεσσαλονίκη και το Βόλο, προσφέροντας συνολικά 38 θέσεις στέγασης αλλά και Κοινωνικά Διαμερίσματα Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, προσφέροντας 34 θέσεις.