Κοινωνικά Διαμερίσματα

 

Η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί τρία Κοινωνικά Διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη (23 θέσεις φιλοξενίας) και τρία στο Βόλο (12 θέσεις). Οι δομές αυτές φιλοξενούν νεαρούς αιτούντες άσυλο 18 ως 25 ετών, οι οποίοι είτε φιλοξενούνταν μέχρι και την ενηλικίωση τους σε ξενώνες ασυνόδευτων ανηλίκων, είτε παραπέμπονται απευθείας από άλλες Υπηρεσίες.

Η φιλοξενία τους αποτελεί  ένα ενδιάμεσο στάδιο πριν την πλήρη αυτονόμηση τους. Στόχος είναι η προετοιμασία της κοινωνικής ένταξης, η προσφορά ευκαιριών περαιτέρω εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης, κοινωνικοποίησης και κοινωνικής συμμετοχής. Επίσης, η δημιουργική δραστηριοποίηση ενθαρρύνεται κατά τη διάρκεια της παραμονής, με σκοπό την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και την ένταξη στην απασχόληση.

Όλοι οι φιλοξενούμενοι λαμβάνουν κάρτες μετρητών προκειμένου να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες.

Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

Κοινωνικά Διαμερίσματα Αθήνας:
 
Κοινωνικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης:
 
Κοινωνικά Διαμερίσματα Βόλου:
20150619-144134.563602unhcrhdx flag_yellow_low