Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία

Πριν από μερικούς μήνες, η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων διεύρυνε το εθελοντικό της δίκτυο, υποδεχόμενη έναν αριθμό νέων εθελοντών στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας, Erasmus+ Ευρωπαική Εθελοντική Υπηρεσία. Η ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε πέντε ευρωπαίους εθελοντές από διάφορες χώρες, για να προσφέρουν την εθελοντική τους υπηρεσία σε δομές της για το διάστημα μεταξύ Απριλίου – Νοεμβρίoυ 2019. Ειδικότερα η Cristina από τη Μολδαβία, h Saadia και o Alexis από τη Γαλλία, o Dario και η Paola από την Ιταλία συμμετέχουν ήδη στις δράσεις του «ΚΥΝ Πτολεμαίων», στο «Σπίτι της ΑΡΣΙΣ», στον «Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου» και στον «Ξενώνα Πυλαίας».

Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα δημοσιεύουμε εδώ τις μηνιαίες αναφορές των Ευρωπαίων εθελοντών μας στα αγγλικά με σκοπό να μοιραστούν όλα όσα βιώνουν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής τους υπηρεσίας.


A few months ago, ARSIS- Social Organisation for Youth’s Support, expanded its voluntary web, by receiving a number of new volunteers under the mobility program, Erasmus + European Voluntary Service. ARSIS in Thessaloniki, welcomed five new volunteers from different countries to offer their voluntary service to its structures, for the period between April – November 2019. Especially, Cristina from Moldavia, Saadia and Alexis from France, Dario and Paola from Italy have already participated in the activities of “KYN Ptolemaiwn”, “the House of ARSIS”, “the House of Unaccompanied Minors of Wraiokastron” and “the House of Pylaia”.

At regular intervals we will be posting here the mothly reports in English of our European volunteers so they can openly share their experiences during their European Voluntary Service.