Κώδικας προστασίας για τα παιδιά και τη νεότητα – Πολιτική και διαδικασίες

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να καθορίσει την πολιτική προστασίας που εφαρμόζει η ΑΡΣΙΣ για την προστασία των Παιδιών και των Νέων, καθώς και τις διαδικασίες εφαρμογής της σε συνδυασμό με το καταστατικό της και τους καταστατικούς σκοπούς της.

Δείτε το έγγραφο εδώ.